Dynamic solutions that deliver a faster, smoother customer journey.

Информирање на потрошувачите

Динамични решенија што овозможуваат побрзо и подобро корисничко доживување.

Информирањето е еден од главните начини на кој организациите комуницираат со потрошувачите и градат успешни врски.

Ако користите бавен систем за рачно информирање што не ги задоволува потребите на денешните млади потрошувачи, тоа може да го наруши вашето деловно работење.

Придобивки од нашата технологија за информирање на потрошувачите

Benefits Benefits

Подобрете го корисничкото доживување

Дигитални работни процеси што ја зголемуваат продуктивноста и ги намалуваат доцнењата

Benefits Benefits

Добијте поголем увид

Автоматското следење ви нуди подобра контрола на процесите

Benefits Benefits

Задоволете ги потребите на дигиталната ера

Создадете прилагодено и повеќеканално информирање

Benefits Benefits

Сигурно складирање на податоците на потрошувачите

Дигиталното архивирање ги заштитува податоците и овозможува лесна ревизија

Попаметен пристап до приемот на студентите

The improved ease of use and lower workload led to a direct cost saving
Уште поедноставното користење и помалиот работен труд доведоа до директна парична заштеда од 30.000 € годишно.

André Jeursen

Шеф на одделот за образование и испити, Универзитет Maastricht

Предизвикот

Универзитетот Maastricht за бизнис и економија требаше да ги обработи своите 6.400 апликации на годишно ниво за пократко време, да го забрза приемот и да го намали обемот на работа на вработените. Нивниот систем за рачно запишување студенти што конзумираше многу хартија предизвикуваше и многу грешки и не нудеше опција за следење на статусот на случаите или времетраењето на процесот од страна на управата.

Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file
Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file

Решението

Создадовме систем за автоматизиран прием што ги групира информациите за секој студент во поединечна дигитална датотека за случајот и овозможува полесен пристап. Освен следење во реално време, системот нуди и функции за пријавување грешки, како автоматизирани барања за информации што недостасуваат и известувања за крајни рокови.

Придобивки

Освен намалување на обемот на работа за вработените, побрзиот прием овозможи годишна заштеда од 30.000 € – тука не спаѓа заштедата од намалување на грешките предизвикани од човечки фактор. Подобрувањето на извештаите ѝ помогна на управата да преземе целосна контрола врз процесот за прием и да го зголеми квалитетот на приемот на студентите.

As well as easing the staff workload, faster admissions led to annual savings of €30,000.

Подобрете ја интеракцијата со потрошувачите преку подобро и поприлагодено информирање.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционира

Направете го вашиот бизнис поинаков од останатите со подинамично и поинтерактивно информирање.

Слични решенија