ABC- Hero1

Фондот на болница од ВБ инвестира во печатење електронски комерцијални трансакции за да се зголеми ефикасноста и да се создаде нов извор на приходи

DWF-logo.jpg

По извршениот преглед на сите нејзини услуги за поддршка на компаниите, фондацијата Rotherham, Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust инвестираше во решение за печатење електронски комерцијални трансакции од Canon.

Резултати

Поставен е систем кој нуди дополнителни извори на приход за RDaSH

Поставен е систем кој нуди дополнителни извори на приход за RDaSH

Поедноставен процес за нарачување преку интернет кој на корисниците им нуди контрола врз одобрувањата и едноставни методи за барање услуги за печатење

Поедноставен процес за нарачување преку интернет кој на корисниците им нуди контрола врз одобрувањата и едноставни методи за барање услуги за печатење

Рачните процеси, како внесување податоци, пробно печатење и корекција на документите, се отстранети за да им се обезбеди повеќе време за обработка на нарачките на операторите во собите за печатење

Рачните процеси, како внесување податоци, пробно печатење и корекција на документите, се отстранети за да им се обезбеди повеќе време за обработка на нарачките на операторите во собите за печатење

RDash

Крајна цел

Да се создаде дополнителен извор на приходи преку маркетирање на услугите за печатење до надворешните потрошувачи, да се зголеми ефикасноста во рамките на деловното работење и да се намали отпадот

Предизвици

• Да се замени системот за хартиени билети за задачите

• Да се ажурира долгиот процес за дизајнирање на документи

• Да се инсталира онлајн решение што ќе овозможи услугите за печатење да станат комерцијално достапни за надворешните потрошувачи

Пристап

Ангажирање на софтверско решение базирано на Cloud за да се создаде онлајн портал за печатење, кој на почетокот би бил наменет за внатрешните потрошувачи, а потоа би се проширил на надворешните потрошувачи на кои им се потребни услуги за печатење