student-hero1

The Student Hotel ги штити своите гости со мрежни камери од Canon

The Student Hotel има уникатен бизнис модел што создава специфични предизвици поради животниот стил на гостите и високиот промет на станари. Тој ги комбинира гостите што престојуваат неколку дена со оние што престојуваат на краток рок (три недели или повеќе) или академски семестар. Како резултат, безбедноста на неговите гости е навистина на прво место. Претходните системи за безбедност ја немаа потребната прецизност за соодветно следење на имотот. The Student Hotel мора да биде сигурен дека можните инциденти ќе бидат брзо решени и лицата што учествувале во нив ќе одговараат за тоа, без разлика дали престојувале два дена или два месеци. Како резултат на тоа, подобрувањето на квалитетот на сликата беше главната цел и мотивација за надградбата.

TPF-image1

„Canon нè поддржа на многу начини - не само со своите висококвалитетни камери, туку и со одлична поддршка пред продажбата. Успеавме да создадеме едноставно решение за нашиот тим кое совршено ги задоволува нашите потреби.“

Jan-Pieter Muis, управувач со средства