Повеќефункционални печатачи

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C478

Спецификации

Детални спецификации

Главен уред

Спецификации за печатење

Спецификации за копирање

Спецификации за скенирање

Спецификации за испраќање

Спецификации за факс

Спецификации за складирање

Спецификации за безбедноста

Услови во опкружувањето

Софтвер и управување со печатачот

Потрошни материјали

Опции за залиха на хартија

Хардверски додатоци

Опции за контролерите и системот

Други опции