EFI Digital StoreFront

Водечки систем за електронска продажба на услуги за печатење базиран на интернет

Побарајте информации

EFI Digital StoreFront

Зголемете го приходот и придобијте нови потрошувачи со флексибилно решение за печатење од интернет

EFI Digital StoreFront® е целосен софтверски пакет за електронска продажба на услуги за печатење од интернет, наменет за компаниите што нудат услуги за печатење, кој овозможува интеграција со моќни алатки за управување со кампањи преку MarketDirect Cross Media и кој нуди непречена интеракција помеѓу вашата електронска онлајн продажба и производствените работни процеси.

Неограничени веб-продавници

Електронски продажби со висок степен на конфигурирање и оптимизирани за мобилни уреди што овозможуваат брзо и едноставно нарачување преку компјутери и мобилни уреди

Повеќеканална интеграција

Објавувајте кампањи создадени во EFI MarketDirect на Digital StoreFront за да можат потрошувачите да се прилагодат и да ги користат

Онлајн испраќање

Создавајте, вчитувајте на интернет и избирајте задачи од каталози, а потоа следете како напредува процесот. Направете повторна нарачка со неколку кликнувања

EFI Digital StoreFront

Главни услуги

Ад-хок задачи за печатење

Крајните корисници ги создаваат и одобруваат пред печатењето

VDP-задачи

Од визит-картички до реклами, со единечни или повеќе променливи записи

Управување со кампањи

Интегриран во корисничкиот интерфејс за печатење од интернет

Исполнување и испорака

основно управување со залихи и поддршка за големите компании за испорака

Извештаи за управувањето

За анализа на тековниот и предвидување на идниот тренд на купување

Отворена платформа

Со огромен потенцијал за интеграција преку JDF/JMF

EFI Digital StoreFront Key Applications

Друг софтвер за управување со кампањи и работни процеси

Дали сакате да дознаете повеќе за EFI Digital StoreFront?

Зборувајте со некој член на нашиот тим денес.

РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Не сте сигурни какви производи ви се потребни за вашето деловно работење?

РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ