PRISMAdirect

Сеопфатно решение за печатење базирано на интернет

Побарајте информации

PRISMAdirect

PRISMAdirect: повеќе задачи, поголема контрола, директни резултати

Целосно интегрирано решение за управување со работни процеси базирани на интернет кое нуди многу опции за проширување, го поедноставува целиот производствен процес, го олеснува добивањето задачи, ги намалува работните трошоци и ја зголемува продуктивноста во работната просторија

PRISMADirect

Главни услуги

Управувани услуги за печатење

Со интеграција со uniFLOW/PRISMA

Веб-продавницни

Промовирање производи и услуги за печатење и други производи и услуги

Управување со работните процеси

Контролирање и автоматизирање на сите чекори од производството

Исполнување и испорака

Интегрирано следење со поголемите компании за испорака

Анализа на тренд

Извештаи за одредување важни фактори, вклучувајќи ги продуктивноста и ефикасноста

Погледнете ги сите спецификации

PRISMAdirect Key Applications

Други софтвери за работни процеси и печатење од интернет

Сакате да дознаете повеќе за PRISMAdirect?

Зборувајте со некој член на нашиот тим денес.

РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Не сте сигурни какви производи ви се потребни за вашето деловно работење?

РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ