Canon Desktop Scanners

Мрежни скенери

Треба само да се поврзете во мрежа - не е потребен компјутер или софтвер.