young-people-programme_246009553137672

Галерија од обработката на слика за добри цели

Моќни слики од меѓународните работилници на Canon

Работилници на Canon

Canon одржува голем број работилници, од улично фотографирање до визуелно раскажување приказни, кои им овозможуваат на младите на возраст од 18 до 35 години да ги усовршат нивните вештини и да ги доловат приказните и проблемите кои се дел од секојдневниот живот. Одржуваме и работилници за млади на возраст од 13 до 18 години, давајќи им вештини и алатки за да развијат визуелен глас за локалните и глобалните прашања што им се од интерес.

Кампања за Целите за одржлив развој (SDG) на ОН

Со одржување на овие работилници Canon ја поддржува кампањата за Целите за одржлив развој (SDG) на ОН, специјална иницијатива на генералниот секретар на ОН што има за цел да ги поттикне и поврзе луѓето да се приклучат на глобалното движење за преземање акција за SDG. Кампањата ги обединува ОН, националните и локалните власти, младинските групи, граѓанските организации, медиумите и приватниот сектор преку повици за дејствување, ангажирање на повеќе засегнати страни и иновативни и креативни платформи. #Act4SDGs

Дознајте повеќе