Cinema EOS

Кино EOS уреди

Исклучителен квалитет на слика, неограничена креативна контрола.

EOS C200

Зачекорете во светот на снимање со 4K Cinema EOS што нуди врвна флексибилност и практично користење

EOS C100

EOS C200

Внатрешно снимање на 4K/50P во MP4 формат или во Cinema RAW Light формат

EOS C200