image.canon

image.canon

Непречено префрлување на слики и видеоснимки во вашите уреди и на веб-услугите, како и бесплатен мемориски простор на Cloud - сето ова го добивате автоматски со вашиот фотоапарат од Canon*.

Дознајте повеќе и преземете

Непречено префрлување медиуми и бесплатен мемориски простор

Вашиот фотоапарат* од Canon ќе ви овозможи автоматско поврзување со Cloud каде што сите ваши фотографии и видеоснимки - вклучувајќи и датотеки Raw и 4K - ќе бидат безбедно зачувани во период од 30 дена** и автоматски ќе се префрлуваат во вашите уреди и веб-услуги. Ќе добиете и долготраен мемориски простор за вашата збирка на содржини, но во големина наменета за социјални медиуми, како и 10 GB за вашите најважни оригинали.

Canon image.canon

Погледнете ги сите функции

Слични производи

* Сите фотоапарати од Canon не поддржуваат автоматско префрлување во заднина. Други компатибилни фотоапарати со Wi-Fi од Canon нудат лесно и директно рачно префрлување кон image.canon. За да ја погледнете целосната листа на компатибилни фотоапарати, ве молиме одете на http://image.canon. Компатибилните фотоапарати мора да бидат поврзани на интернет преку Wi-Fi.
** По 30 дена, оригиналните слики ќе се избришат доколку не ги префрлите во долготрајниот мемориски простор.