Image of the PIXMA TS8150 representing how the series prints more than its nearest rivals with a fan of images coming out of the printer
alt text goes here

CANON ПЕЧАТИ ПОВЕЌЕ СТРАНИЦИ
ОД КОНКУРЕНТНИТЕ ПЕЧАТАЧИ

Со мастилата вклучени во пакетот*

Со Canon секогаш добивате повеќе

Кога ќе купите печатач од нас, мастилата што се испорачуваат во пакетот ќе траат подолго во однос на мастилата кај другите печатачи, а имаме и независни тестирања за да го докажеме тоа. Разгледајте ја палетата подолу.

Серија PIXMA TS8150

Печатете до 170 страници повеќе.

Користејќи ги мастилата што се испорачуваат во пакетот, серијата PIXMA TS8150 од Canon печати повеќе страници од нејзиниот најголем конкурент.

Дознајте повеќе

Image of the PIXMA TS8150 representing how the series prints more than its nearest rivals with a fan of images coming out of the printer

Серија PIXMA G

Печатете до 380 страници повеќе.

Користејќи ги мастилата што се испорачуваат во пакетот и чии резервоари се надополнуваат, серијата PIXMA G од Canon печати повеќе материјали од нејзиниот најголем конкурент.

Дознајте повеќе

Image of the PIXMA G Series with a stack of image prints show in a array near the printer

MB5150 од серија MAXIFY

Печатете до 700 страници повеќе.

Користејќи ги мастилата што се испорачуваат во пакетот, серијата MAXIFY MB5150 од Canon печати повеќе страници од нејзиниот најголем конкурент.

Дознајте повеќе

Image of the MAXIFY MB5150 Series showing a crescent shapes stack of imagery for a birds eye view to represent how much this printer can print

Серија PIXMA TS3150

Печатете до 120 страници повеќе.

Користејќи ги мастилата што се испорачуваат во пакетот, серијата PIXMA TS3150 од Canon печати повеќе страници од нејзиниот најголем конкурент.

Дознајте повеќе

Image of the PIXMA TS3150 Series showing a neat straight line of prints

Серија PIXMA TS5150

Печатете до 120 страници повеќе.

Користејќи ги мастилата што се испорачуваат во пакетот, серијата PIXMA TS5150 од Canon печати повеќе страници од нејзиниот најголем конкурент.

Дознајте повеќе

Image of the PIXMA TS5150 Series showing a neat straight line of prints

Серија PIXMA TS5050

Печатете до 430 страници повеќе.

Користејќи ги мастилата што се испорачуваат во пакетот, серијата PIXMA TS5050 од Canon печати повеќе страници од нејзиниот најголем конкурент.

Дознајте повеќе

Image of the PIXMA TS5050 Series showing a spiral of prints coming from the printer

Одговор за недостапни функции

Врз основа на извештај за тестирање од BLI (Buyers Laboratory Inc.) во февруари 2018 година, за споредба на печатачи од Canon и конкурентни производи со најслична цена и слични системи за мастило.

Тестирањето е направено во декември 2017 година, а за споредба е искористена тековната палета што била достапна во времето на тестирање.

Резултатите се основани врз тестирањето што го извршила компанијата Buyers Lab. Конкурентни модели за ова тестирање што ги избрала компанијата Canon од листа на слично опремени модели што ја предлага компанијата BLI, користејќи комбинација на критериуми што вклучуваат, но и не се ограничуваат со цена, максимална големина на хартија, сличен работен циклус/препорачан обем и пазар за кој се наменети.

Преземете извештаи од тестови од BLI (само англиска верзија)