Приватност

Заложбата за приватност на Canon

Canon сериозно ја сфаќа одговорноста за заштита на приватноста на поединците и на обработката на нивните лични податоци. Canon редовно ги проверува и доколку е потребно ги ажурира начелата и практиките за заштита на податоците. Canon ќе обработува лични податоци на поединци за различни цели кои се наведени во соодветните известувања подолу, во зависност од вашата соработка со нас. Подолу има листа на нашите тековни известувања.


Најнови известувања за политика

Известување за корисничка приватност на Canon

Известување за деловна приватност на Canon

Известување за приватност при вработување

Известување за колачиња