Безжичен предавател

Canon Speedlite Transmitter ST-E3-RT Спецификации

Спецификации

  • Далечинско активирање на блиц со радиофреквентни бранови

  • Активирајте одредени Speedlites блицеви на далечина од 30 m

  • Дел од системот на блицеви E-TTL II

  • Овозможува контрола на 15 блицеви

  • Далечинско активирање на фотоапаратот

  • Заштита од прав и влага

Детални спецификации

Режими на блиц

Функција поврзана со блицот

Безжичен блиц

Помош при автоматско фокусирање

Извор на напојување со енергија

Конструкција

Разно

Физички спецификации