SELPHY CP810

Спецификации за производот

Дознајте повеќе за Canon SELPHY CP810, неговите функции и можности.

Advanced size options for ID Photos

Напредни опции за големина на фотографии за документи

Intelligent correction

Интелигентна корекција

Long-lasting Canon quality

Долготраен квалитет од Canon

Print on the go

Печатете во движење

Postcard size prints

Печатење со големина на поштенска картичка

Печатење со големина на кредитна картичка

Credit card size stickers

Налепници со големина на кредитна картичка

Creative mini-sticker printing

Печатење на креативни мини налепници