Дополнителна опрема за EOS

Canon Насочувачки стерео микрофон DM-E1D

Преминете на звук од дигиталната ера со помош на микрофонот што снима остар и јасен звук, што се поврзува преку повеќефункционалниот приклучок од Canon и што нуди сигурни перформанси и практично ракување.

Спецификации

 • Дигитален звук

  Снимање појасен и поостар звук

 • Директно поврзување

  Не се потребни кабли

 • Без батерии

  Се напојува директно од фотоапаратот

 • Насочувачки

  Моно, 90° или 120° за различни потреби при фотографирањето

 • Копче MENU на микрофонот

  Го отвора екранот со поставки за микрофонот на LCD-екранот на фотоапаратот заради лесна контрола

Directional stereo microphone DM-E1D

Што содржи кутијата

 • Насочувачки стерео микрофон DM-E1D

 • Заштита од ветар за насочувачкиот стерео микрофон DM-E1D

 • Капаче за приклучок

 • Прирачник со инструкции

 • Гаранција

Слични производи

  1. Сите податоци се базираат на стандардните методи за тестирање на Canon, освен ако не е поинаку назначено. Подлежи на промена без претходно известување.