PRESS CENTER

ПРЕС ЦЕНТАР

Најнови вести и мултимедиумски содржиниPress Resources

Ресурси за печатот

Пронајдете информации за Canon, нашето деловно работење, производите и луѓето.

Press Kits

Комплет промотивни материјали

Разгледајте ги нашите комплети промотивни материјали за настани на Canon Europe.

Media Library

Библиотека со мултимедиумски содржини

Пронајдете и преземете соодветни фотографии за најновите настани и промоции на производи.

PR Contacts

Kонтакти за односи со јавноста

Дали имате прашање поврзано со печатот или медиумите?