Хартија за пренос на слики врз светли материјали со пеглање LF-101
Спецификации

Детални спецификации

Општи спецификации

Име

Хартија за пренос на слики врз светли материјали со пеглање LF-101

Дебелина

0,150 mm

Тежина

125 g/m2

ДОСТАПНИ ГОЛЕМИНИ

A4

5 листови

Компатибилност

Компатибилни печатачи

PIXMA PRO-100, iX6800, iP8700, MG7500, MG6700, MG5600, PRO-100S, MG7700, MG5700, MG3600, TS9000, TS8000, TS6000, TS5000, TS9100, TS8100, TS6100, TR8500, TR7500, TS51xx, TS9500, TS8200, TS6200, TS700, TS8300, TS6300, TS5300