Печатачи за во домот

PIXMA TR7550

Спецификации

Спецификации

 • Notification Image

  Безжично користење и споделување

 • Notification Image

  Апликација Canon PRINT

 • Notification Image

  Bluetooth

 • Notification Image

  5 одделни мастила

 • Notification Image

  Екран на допир од 7,5 cm

 • Notification Image

  PIXMA Cloud Link

 • Notification Image

  Два механизми за снабдување со хартија

 • Notification Image

  ADF за 20 листови

Детални спецификации

Спецификации на печатачот

Картриџи и потрошувачка

Поддршка за хартија

Спецификации на скенерот

Спецификации на копирот

Спецификации за факс

Интерфејс

Поврзување

Софтвер

Физички карактеристики

Сите спецификации се подложени на промена без претходна најава.

Брзината на печатење може да се менува во зависност од конфигурацијата на системот, интерфејсот, софтверот, комплексноста на документот, режимот на печатење, покриеноста на страницата, видот на користена хартија итн.

Брзината на скенирање може да се менува во зависност од конфигурацијата на системот, интерфејсот, софтверот, подесувањата на режимот на скенирање, големината на документите итн.

Брзината на копирање може да се менува во зависност од комплексноста на документот, режимот на копирање, покриеноста на страницата, видот на хартија која се користи итн. при што не се смета времето на загревање.

Потрошувачката на мастилото може да се менува во зависност од печатените текстови/фотографии, користениот апликациски софтвер, режимот на печатење и типот на користена хартија. Повеќе информации погледнете на www.canon-europe.com/ink/yield.

Сите имиња на марки и производи се заштитни знаци на нивните соодветни компании.

 1. Капките мастило може да се постават со минимално растојание од 1/4800 инчи.
 2. Брзините на печатење документи се просечни вредности добиени од ESAT за тестот за категорија канцеларии за зададениот едностран режим, ISO/IEC 24734.
 3. Брзините на печатење документи се просечни вредности добиени од ESAT за тестот за категорија канцеларии за зададениот едностран режим, ISO/IEC 24734.
 4. Брзините на печатење документи се просечни вредности добиени од ESAT за тестот за категорија канцеларии за зададениот едностран режим, ISO/IEC 24734.
 5. Брзината за печатење на фотографии се заснова на зададените поставки со употреба на ISO/JIS-SCID N2 на фотохартија Plus Glossy II и не го зема предвид времето за обработка на податоците на компјутерот.
 6. Брзината на скенирање документи во боја се мери според ISO/IEC 29735 Target A. Брзината на скенирањето го означува времето измерено од притиснување на копчето за скенирање на драјверот на скенерот, до исклучување на приказот за статус на екранот. Брзината на скенирање може да се менува во зависност од конфигурацијата на системот, интерфејсот, софтверот, подесувањата на режимот на скенирање, големината на документите итн.
 7. Оптичката резолуција претставува мерка на максимално хардверско земање примероци врз основа на стандардот ISO 14473. Скенирањето со оптичка резолуција е достапно само кога го користите драјверот TWAIN.
 8. Брзините на копирање се просечна вредност од sFCOT и sESAT, ISO/IEC 29183.
 9. Брзините на копирање се просечна вредност од sFCOT и sESAT, ISO/IEC 29183.
 10. Брзините на копирање се просечна вредност од sFCOT и sESAT, ISO/IEC 29183.
 11. Брзината за пренос на факс е добиена врз основа на зададените поставувања со користење на табелата ITU-T No.1 за црно-бел режим и врз основа на тестот за факс во боја од Canon за режимот во боја. Вистинската брзина на пренос може да се менува во зависност од комплексноста на документот, параметрите за факс на приемната страна, како и од квалитетот на линијата итн.
 12. Брзината за пренос на факс е добиена врз основа на зададените поставувања со користење на табелата ITU-T No.1 за црно-бел режим и врз основа на тестот за факс во боја од Canon за режимот во боја. Вистинската брзина на пренос може да се менува во зависност од комплексноста на документот, параметрите за факс на приемната страна, како и од квалитетот на линијата итн.
 13. Фреквентен опсег на Wi-Fi: 2,4 GHz, Wi-Fi-безбедност: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, администраторска лозинка
 14. При печатење на шаблон ISO/JIS-SCID N2 на фотохартија Plus Glossy II од 10x15 cm со користење на зададените поставки.
 15. При копирање на ISO/JIS-SCID N2 (отпечатено со инк-џет печатач) на обична хартија со големина A4, со користење на зададените поставки.