Canon се стреми да ги сведе јаглеродните емисии на нула до 2050 година

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Придонеси за иднина со малку јаглерод

Canon прави напори за намалување на емисиите на CO2 во сите фази на деловното работење

Сите сме погодени од разорното влијание на климатските промени на нашата планета, а најмногу од сè поголемиот број на глобални природни катастрофи предизвикани од екстремни временски услови. Ова е критичен момент во кој сите треба да реагираат.

Нашата цел е да ја заштитиме глобалната животна средина преку намалување на влијанието на нашите производи врз животната средина. Посветени сме да ги намалиме нашите емисии на CO2, почнувајќи уште од набавката и употребата на суровини и делови па сè до процесите во фабриките и логистиката.

Сведување на јаглеродните емисии на нула

Се стремиме за сведување на јаглеродните емисии на нула до 2050 година.

„Сведување на нула“ се постигнува кога количината на јаглерод што ја додаваме во атмосферата е иста со количината што ја отстрануваме.

За да ја исполниме оваа цел, активно ги намалуваме нашите емисии на стакленички гасови (GHG). Нашите емисии ги квантифицираме во текот на целиот работен циклус на производот за да ги намалиме емисиите во секоја фаза.

Нашата цел е да ги намалиме емисиите на CO2 во текот на работниот циклус на нашите производи, по производ, по 3% во секоја следна година. Ако се придржуваме до тоа, тогаш ќе добиеме намалување од приближно 50% на емисиите од 2008 до 2030 година.

Во моментот сме на пат да ја исполниме оваа цел, бидејќи реализиравме просечно подобрување од 4,1% во периодот од 2008 до 2022 година. Вкупното намалување од 2008 година досега е 43%.

GREEN

Надворешна процена на нашите цели

Направивме значителен напредок во реализирање на оваа цел, но и други цели, во сите наши деловни процеси од 2008 година досега. Нашата одлучност никогаш не потклекна. Редовно ги проверуваме нашите цели на долг план за да утврдиме дали нашите придонеси се во согласност со нашата цел за придонесување во создавањето општество со мали количини на јаглерод и за сведување на јаглеродните емисии на нула до 2050 година.

Не е доволно само да ги гледате сопствените проекции и придонеси, туку и да имате цели што се создадени во согласност со најновите научни податоци за климата и со потребите за исполнување на целите наведени во Парискиот договор. Затоа аплициравме за проверка од SBTi (Science Based Targets initiative).

Објаснување на броевите зададени во нашите цели

Canon поставува цели врз основа на интензитет и апсолутни цели во своето деловно работење.

Нашата цел врз основа на интензитет е намалување што е поврзано со работниот циклус на нашите производи. Поставивме цел за намалување од 50% на нашите емисии на CO2 до 2030 година, во споредба со нивоата од 2008 година, низ целиот работен циклус на производите. Тоа се однесува на дизајнирањето, производството и испораката на нашите производи па сè до корисничката поддршка.

Апсолутната цел ги зема предвид вкупните емисии на деловното работење, како што се канцелариите, транспортот што го користат вработените, енергијата и начинот на работа на нашите фабрики и ланецот на испорака.

За да аплицираме за оценка од SBTi, мора да имаме апсолутна цел со основна вредност што не датира порано од 2015 година за вкупните емисии на организацијата.

Имаме за цел да го намалиме апсолутниот обем 1 и 2 за GHG-емисии од 42% и апсолутниот обем 3 за GHG-емисии (категорија 1 и 11) од 25% до 2030 година, со основна вредност земена во 2022 година согласно критериумите на SBTi.

Нашите активности за намалување и нашите крајни цели не се променија и сè уште сме посветени да го намалиме нашето влијание врз животната средина и да ги сведеме јаглеродните емисии на нула до 2050 година.

CDP

Признание во A-листата на CDP

За 2023 година, Canon доби оценка А за климатски промени од страна на CDP. Трет пат сме дел од нивната највисоко рангирана А-листа и сме во првите 2% од компаниите оценети во оваа категорија.

CDP е меѓународна непрофитна организација за животната средина којашто ги оценува големите компании и организации ширум светот за нивните напори да се справат со еколошките проблеми.

Преминување на обновлива енергија

82% од нашата електрична енергија во Европа се генерира од обновливи извори

Користиме колку што е можно повеќе обновлива енергија за работата што ја вршиме во Европа и продолжуваме да ја зголемуваме употребата на обновливи извори за да ги намалиме емисиите на CO2.

Во 2021 година, 45% од нашите вкупни енергетски потреби во Европа се задоволуваа со електрична енергија. Од тој дел, 82% беа генерирани од обновливи извори. Нашата фабрика во Поинг во Германија, користи 100% обновлива енергија.

Нашето ново главно седиште за EMEA и главните седишта за Обединетото Кралство и Ирска добија оценка BREEAM* Excellent за нивниот енергетски ефикасен дизајн и користењето на обновлива енергија. Новиот BMS-систем и PV-панелите на кровот овозможија приближно 50% намалување на потрошувачката на енергија за целата зграда.

Нашата зграда во Венло во Холандија користи систем со топлински пумпи, системи за ефикасно складирање на топла и ладна вода, како и LED-светилки за намалување на потрошувачката на енергија. Исто така, имаме соларни панели и места за полнење електрични возила и на двете локации.

Нашата цел е максимално користење на обновлива енергија како ефикасен енергетски извор, а истовремено и реализација на целта за сведување на емисиите на CO2 на нула до 2050 година.

Повеќе информации

За повеќе информации за нашите глобални напори за намалување на нашето влијание врз животната средина, посетете ги нашите глобални веб-страници: