Internal 4K RAW recording
alt text goes here

Внатрешно снимање во 4K RAW

Снимајте внатрешно во форматот Cinema RAW Light до 4K/50P на CFast 2.0™-картичка за потполна флексибилност во обработката по снимањето.

Canon video camera LCD monitor showing woman in background.

Cinema RAW Light

Снимајте во компактен формат на RAW-датотека, која ги задржува оригиналните податоци за сликите со висока резолуција со природни бои и широк динамички опсег (до 15 чекори) за флексибилна обработка по снимањето.

Компактна и мала датотека

Со големина на датотека од околу 1/3 до 1/5 од големината на RAW, Cinema RAW Light снима со 1 Gbps со 10/12 бита, овозможувајќи внатрешно снимање на CFast 2.0™-картички (потребна е VPG-130).

128 GB SD card being slotted into Canon video Camera.

Снимајте во 4K Cinema RAW Light и 2K XF-AVC*/MP4 прокси истовремено

Снимајте 2K XF-AVC* или MP4-прокси датотеки на евтини SD-картички за директно прегледување и поедноставно уредување.
* Може да биде потребно ажурирање на фирмверот

Canon EOS 2000 video camera close up with Extreme PRO SD card and Sandisk MP4 SD card.

Работен процес со Cinema RAW Light

Користете го софтверот Cinema RAW Development за да прегледувате видеозаписи Cinema RAW Light и да ја создадете сликата во некој од често користените формати на датотеки за обработка по снимањето како што се датотеките OpenEXR, DPX или ProRes.

Cinema camera RAW development software with man and woman spray painting.

Погледнете други придобивки