Legal & compliance

Правни информации и информации за усогласеност

Нашите правни изјави и изјави за усогласеност, ставови и упатства

Ние нудиме усогласеност со релевантните закони и регулативи во земјите во кои работиме. Упатства за корисниците, испорачувачите и партнерите, како и некои од ставовите што ги имаме како одговорен бизнис, може да се најдат тука.

Кориснички информации

Ви помагаме да ги разгледате темите како што се фалсификуваната стока, сивата стока и лажните продавници.

Legal & Compliance - Consumer info

Информации за испорачувачите и партнерите

Кога работите со нас, ве молиме придржувајте се до нашите општи услови за купување и користете го нашето лого на правилен начин.

Legal & Compliance - Supplier & Partner info

Стандарди на Canon

Нашиот став за современото ропство, приватноста, пристапноста, даноците и родовиот јаз во платите.

Legal & Compliance - Canon values