Фалсификати

Фалсификуваните производи Canon е потешко да се препознаат - и веројатно поопасно - отколку што мислите. Фалсификуваните или „лажни“ Canon производи може да изгледаат речиси идентично како и оригиналните производи од Canon, но не се оригинални. Најчесто фалсификувани производи од Canon се картриџите за тонер и за мастило, батериите и полначите и дополнителната опрема за фотоапарати.

Изработката, увезувањето или продавањето на фалсификувани производи претставува криминална активност. Canon соработува со полицијата, царината, организациите за спречување на фалсификувањето и властите во Европа, Средниот Исток и Африка (EMEA) за да го спречи тргувањето со фалсификувани производи Canon.

Следните информации ќе ви помогнат да ги разберете опасностите од користењето на фалсификувани производи Canon, начинот на кој можете да ги препознаете и што да направите доколку сметате дека сте купиле таков производ.

Опасности од користењето на фалсификувани производи Canon

Безбедност

Фалсификуваните производи Canon не се произведени и тестирани според строгите стандарди за квалитет на оригиналните производи од Canon и можат да предизвикаат повреди или оштетувања на производот. На пример, фалсификуваните батерии можат да генерираат премногу топлина, да истечат или да експлодираат при користење, предизвикувајќи сериозни повреди или непоправлива штета на производот.


Квалитет

Фалсификуваните картриџи со мастило и тонер Canon можат да протечат, да ја блокираат главата на печатачот или да предизвикаат заматување на боите и неправилни бои. Исто така, фалсификуваните картриџи во повеќето случаи нудат значително помал капацитет за печатење отколку оригиналните производи. Капацитетот за печатење на фалсификуваните картриџи кои ги тестираше Canon се движи од 28% до 69% во споредба со оригиналните картриџи од Canon.


Еколошки

Оригиналните производи од Canon се усогласени со меѓународните и европските закони, вклучувајќи ги WEEE, директивата RoHS и регулативата REACH. Фалсификуваните производи не се усогласени со овие закони, па затоа претставуваат поголем ризик за животната средина.

Како да препознаете фалсификувани производи Canon

Картриџи за мастило, тонери за ласерски печатачи, тонери за копири, батерии за фотоапарати и видеокамери од Canon

На пакувањето на сите оригинални картриџи за мастило1 , тонери за ласерски печатачи, тонери за копири, батерии за фотоапарати и видеокамери има уникатен холограм од Canon.


Холограмот претставува уникатна слика која добива златна боја што се прелева кога се гледа однапред, но ако ја навалите хоризонтално бојата се менува во темнозелена боја што се прелева. Ако холограмот е фалсификат, ваквото менување на бојата не е присутно или, пак, промената е многу мала.

Hologram - Top and Bottom

Работи на кои треба да обрнете внимание кај фалсификуваните производи

  • Фалсификуваните холограми најчесто се поставуваат неправилно и изгледаат оштетени, заматени, имаат погрешна боја или големина.
  • Лого ознаките на Canon кај фалсификуваните пакувања може да имаат погрешна боја, фонт на букви или големина.
  • Пакувањето може да изгледа како да е препакувано, користено претходно или отворено.
  • На пакувањето може да има печатни грешки или недостаток на интерпункциски знаци.
  • Внимавајте на продавачи со необично ниски цени.
  • Внимавајте кога купувате од веб-страници каде што има онлајн наддавање. Сите производи кои се продаваат на овие веб-страници не се фалсификати, меѓутоа фалсификаторите често користат веб-страници со наддавање за брзо, анонимно и глобално продавање. Имаме потврдени индиции за фалсификувани Speedlite производи и батерии за дигитални фотоапарати и видеокамери од Canon кои се продаваат на овие веб-страници, така што бидете претпазливи кога ги користите веб-страниците со наддавање.

Што треба да направите доколку сметате дека сте купиле фалсификуван производ

Ако се сомневате во оригиналноста на производот Canon што сте го купиле, ве молиме не го користете и обратете се кај овластен продавач на Canon или контактирајте нè на ipr.info@canon-europe.com.

За жал, ние не можеме да ги замениме фалсификуваните производи Canon, но можеме да потврдиме дали производот е оригинален или не и да ви издадеме писмена потврда за оригиналноста на производот.

За да се осигурите дека купувате само оригинални производи од Canon, посетете ја нашата страница Каде може да купите за општа листа на овластени продавачи на производи од Canon.

Може да ве интересира и:

Fraudulent store warnings

Предупредувања за лажни продавници

Бидете претпазливи кога купувате производи од Canon онлајн. Проверете дали користите некоја од нашите официјални продавници на Canon. Дознајте како да ги препознаете тука.

Fraudulent stores -Legal & compliance

Правни информации и информации за усогласеност

Ние нудиме усогласеност со релевантните закони и регулативи во земјите во кои работиме. Дознајте повеќе за нашите правни изјави и изјави за усогласеност, ставови и упатства тука.

1 европските пластични инк-џет пакувања или проѕирните пакувања на мултикомплетите може да немаат уникатен холограм.