Streamline project development by giving stakeholders fast, easy access to design information

Соработка со проектот AEC

Олеснете го развојот на проектите преку обезбедување брз и едноставен пристап на акционерите до информациите за дизајнот, независно од времето и местото на кое работат.

Ефикасната соработка е неопходна за брзината и успехот на сложените проекти во областа на архитектурата, инженерството и градбата.

Но, што ако немате едноставен и ефикасен начин за споделување на деталните планови со децентрализираните тимови што работат на различни локации?

Придобивки од нашите решенија за соработка со проектот AEC

Improve remote sharing Improve remote sharing

Подобрете го далечинското споделување

Овозможете им на членовите од вашиот тим да ги погледнат вашите дизајни веднаш, независно каде се наоѓаат

Magnifying glass Magnifying glass

Сложени цртежи со поголема острина

Отпечатените материјали во голем формат со врвни детали ќе им помогнат на акционерите да ги разберат дизајните

share share

Споделувајте дизајни на ваш начин

Нашите решенија се соодветни за повеќето услуги Cloud и најмодерните практики

save space save space

Ослободете простор во канцеларијата

Повеќефункционалните печатачи лесно ги дигитализираат старите цртежи на хартија

Дизајнирање на побрз и поефикасен начин за споделување

We have acquired better quality for the same price, while reducing operating costs
Набавивме подобар квалитет за истата цена, а притоа ги намаливме трошоците за работа.

Services Manager

Компанија за технички услуги

Предизвикот

Холандскиот оддел на интернационалната компанија за технолошки услуги бараше побрз и поекономичен начин за печатење детални технички цртежи. Технологијата за печатење на компанијата беше бавна и скапа и не можеше да го испорача потребниот квалитет на слика ниту, пак, да печати врз долготрајни подлоги.

The company replaced its inkjet printer with an ColorWave, a high performance digital plotter
The company replaced its inkjet printer with an ColorWave, a high performance digital plotter

Решението

Компанијата го замени својот инк-џет печатач со дигитален плотер ColorWave со високи перформанси. Наградуваната технологија CrystalPoint кај овој модел нуди неверојатна брзина и сигурност и овозможува печатење на исклучително прецизни материјали на сите видови хартија.

Придобивки

Сега компанијата може да печати уште попрецизни технички цртежи на побрз и поекономичен начин, благодарение на помалите трошоци за тонер и хартија на ColorWave. Исто така, новата технологија ѝ овозможи на компанијата да создава подолготрајни отпечатени материјали со употреба на подебели подлоги и водоотпорни мастила.

The company can now print more accurate technical drawings faster

Дознајте како нашите решенија за скенирање, печатење и споделување ќе ви помогнат да го подобрите управувањето на проектите за градба.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционираКлучни решенија

TX3000-MFP-T36

imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Повеќефункционален печатач за големи формати до 36 инчи кој нуди сеопфатно и напредно решение за печатење на CAD, GIS и постери.

imagePROGRAF TX-4000 MFP T36

Водечки повеќефункционален печатач за големи формати, кој користи иновативно инженерство за да обезбеди врвни перформанси на печатење на CAD, GIS и постери.
TX4000-MFP-T36
Забрзајте го развојот на проектите преку побрзо и поефикасно споделување на дизајните.