Work faster and smarter by simplifying print management

Управувани услуги за печатење за SMB

Работете побрзо и попаметно со поедноставување на процесот на управување на печатењето.

Во малите и средните претпријатија со ограничен ИТ персонал или искуство, задачите за управување со печатењето што ги извршуваат вработените можат лесно да им го одземат вниманието.

Освен успорување на вашето деловно работење, неуправуваните услуги за печатење не ви ја нудат контролата што ви е потребна за да заштедите пари и да ги намалите отпадните материјали.

Придобивки од управувани услуги за печатење за SMB

Benefits Benefits

Препуштете го управувањето на печатењето на надворешни субјекти

Намалете ги обврските на персоналот за да можат да се фокусираат на важните задачи

Benefits Benefits

Намалете ги трошоците со подобрување на следењето

Ги анализираме вашите навики за печатење за да пронајдеме потенцијални заштеди

Benefits Benefits

Спречете нарушувања на безбедноста на податоците

Ја ревидираме вашата услуга за да откриеме слабости во безбедноста

Benefits Benefits

Зголемете ја одржливоста

Со оптимизирање на технологијата се намалуваат отпадните материјали и потрошувачката на енергија и хартија

Откриваме нови начини за заштеда на пари и намалување на отпадните материјали

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
Заштедивме милиони страници во првите три месеци и притоа потрошивме помалку на енергија и на потрошни материјали.

David Clarkson

Armstrong Watson

Предизвикот

Фирмата за сметководство, Armstrong Watson во Обединетото Кралство требаше да ја подобри својата услуга за печатење во 14 канцеларии која беше несигурна и скапа. Компанијата сакаше одржливо решение што ќе ги отслика нејзините политики за деловна и социјална одговорност кои значително влијаеја врз донесувањето одлуки кај потрошувачите.

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
We helped the firm replace its original, mixed print fleet with just 43 multifunction devices (MFDs)

Решението

Ние ѝ помогнавме на фирмата да ја замени оригиналната, мешана група на печатачи со само 43 повеќефункционални уреди (MFD), сите управувани од страна на софтверот на Canon за управување со уреди и документи, uniFLOW.

Придобивки

Денес, Armstrong Watson има побрз систем за печатење кој користи 70% помалку уреди. Ова доведе до зголемена продуктивност, 50% помалку проблеми со услугите и големи заштеди на трошоците. Покрај намалувањето на влијанието на компанијата врз животната средина, ова решение исто така ѝ помогна на компанијата да ги исполни своите потреби за заштита на податоците.

Today, Armstrong Watson has a faster printing system that uses 70% fewer devices.

Дознајте зошто управуваните услуги за печатење за SMB е вашиот избор за подобро деловно работење.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционираКлучни решенија

We handle your print service and monitor its ongoing performance.

Препуштете го стресот и ризикот за управување со печатењето на надворешни субјекти

Ние ќе раководиме со вашата услуга за печатење и ќе ги следиме нејзините тековни перформанси за да обезбедиме најдобри перформанси за нејзиното работење.
Разгледајте како нашите управувани услуги за печатење за SMB ќе ви помогнат да работите побрзо и попаметно.