Keep pace in a competitive market by enhancing efficiencies

Печатење упатства и документација

Бидете во чекор со конкуренцијата на пазарот со зголемување на ефикасноста и намалување на времето за печатење документи и прирачници.

Голем број производители избираат дигитални медиуми за информации за производи што резултира со сè поголем притисок за брзината и трошоците за печатење прирачници.

Имплементацијата на подобри методи за производство, зголемувањето на пролиферацијата на производите и денешните различни медиуми им создаваат сè поголем притисок на производителите за поедноставување на печатењето прирачници.

Придобивки од нашите решенија за печатење прирачници и документи

Benefits Benefits

Оптимизирајте ги трошоците за печатење

Поекономично печатење на висококвалитетни прирачници во боја

Benefits Benefits

Ажурирајте ги побрзо информациите за производот

Зголемете ја продуктивноста преку автоматизирање и олеснување на работните процеси

Benefits Benefits

Печатете прирачници со поголема вредност

Печатете прекрасни документи што може да се користат како рекламни материјали

Benefits Benefits

Подобрете ги и проширете ги вашите услуги

Нашата технологија со разновидна примена ви овозможува да понудите повеќе услуги

Дигитално поттикнување на развојот

With the ImageStream, we can increase our business efficiency and offer new services to customers.
Со ImageStream можеме да ја зголемиме ефикасноста на нашето деловно работење и да им понудиме нови услуги на корисниците.

Dr. Rüdiger Schmidt

Управен директор, Bosch-Druck

Предизвикот

Водечкиот германски производител на прирачници за автомобили Bosch-Druck бараше начин за побрзо и поефикасно печатење без намалување на квалитетот. Решението требаше да биде доволно флексибилно за да печати различни податоци и да работи со долготрајните мастила и подлоги потребни за прирачниците за автомобили.

With the ImageStream, we can increase our business efficiency and offer new services to customers.
The company invested in an ImageStream 3500 – a high speed, high volume colour inkjet printer

Решението

Следејќи го нашиот совет, компанијата инвестираше во ImageStream 3500 – инк-џет печатач во боја за печатење големи количини со голема брзина што нуди извонреден квалитет и може да печати на стандардна обложена хартија, како и на мат, свилена и сјајна хартија.

Придобивки

Нашето решение ѝ овозможи на компанијата Bosch-Druck да ги завршува задачите побрзо и да ги намали трошоците, а притоа да печати прирачници што не се разликуваат од прирачниците создадени со офсет технологијата. Флексибилноста на дигиталното печатење ѝ овозможи на компанијата да понуди поголем избор на прилагодени услуги за печатење на барање.

Canons solution enabled Bosch-Druck to turn jobs around faster and cut costs

Придобијте повеќе работа и подобрете ја вашата маржа преку создавање висококвалитетни прирачници на побрз и поефикасен начин.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционираКлучни решенија

A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows

PRISMA Suite

Револуционерна палета на софтверски решенија што ќе ви помогнат да ги поедноставите и автоматизирате работните процеси во секоја етапа од процесот на печатење.

ColorStream 6000 Chroma

ColorStream 6000 Chroma е машина за инк-џет печатење со разновидни опции што нуди извонреден квалитет и флексибилност, која е дизајнирана за брзо и сигурно печатење пошта, издавање и користење за рекламни цели.
A highly versatile inkjet web press that offers both outstanding quality and flexibility
An innovative, high volume colour inkjet sheet-fed press

VarioPrint i300

VarioPrint i300 е иновативна машина за инк-џет печатење големи количини во боја со механизам за снабдување со листови и нуди комбинација од големата продуктивност на инк-џет технологијата, разновидни опции за сечење хартија и флексибилност за медиуми.

ImageStream

Нудејќи комбинација од квалитетот на офсет печатењето и брзината и разновидните опции на дигиталниот работен процес, печатачите за производствено печатење ImageStream може да се користат и за помали и комбинирани печатења, прилагодени содржини и печатење на барање.
Combining the quality of offset print with the speed and versatility of a digital workflow
Подобрете го вашето деловно работење со намалување на времето и трошоците за печатење висококвалитетни прирачници.