Картриџи од серијата PGI - MSDS

Преземете го документот со податоци за безбедност на материјали (MSDS)

Ве молиме изберете го вашиот картриџ од серијата PGI подолу за да го преземете соодветниот документ со податоци за безбедност на материјали (MSDS) за вашиот производ.


Ние во Canon континуирано ги следиме промените во законите за хемиски производи и правиме напори за зголемување на ефикасноста и минимизирање на влијанието врз животната средина - доколку забележите какви било разлики помеѓу пакувањето на производот и документите со податоци за безбедност наведени подолу, ве молиме не двоумете се да нè контактирате на нашата адреса за е-пошта: sustainability@canon-europe.com