Инк-џет систем во боја со континуирано снабдување

Canon Серија ProStream 3000

Спецификации

Спецификации

 • Брзина на печатење

  ProStream 3080: до 80 m/min
  ProStream 3133: до 133 m/min
  ProStream 3160: до 160 m/min

 • Широчина на печатење

  Печатете со максимална ширина од 556 mm

 • Медиуми

  Сјајни обложени за офсет печатење, свила, мат, необложени и оптимизирани за инк-џет печатење

Детални спецификации

Технологија

 • Инк-џет
  Испуштање мастило на барање со 1.200 dpi DigiDot, пиезоелектричен
 • Мастило
  Течност за кондиционирање ColorGrip, комплет мастила со полимери и пигмент CMYK со технологија InkSafe1
 • Големина на капки
  Различни/Во повеќе нивоа, 2 - 5 pl
 • Транспорт на хартија
  Без игли, тесна мрежа, автоматска контрола на затегнатост
 • Брзина на печатење (страници во минута)
  ProStream 3080: 80 m/min - 1.076 A4-слики во минута, 6.800 B2-листови на час
  ProStream 3133: 133 m/min - 1.790 A4-слики во минута, 11.300 B2-листови на час
  ProStream 3160: 160 m/min - 2.154 A4-слики во минута, 13.560 B2-листови на час
 • Просечен месечен обем на печатење
  AMPV 35 - 70 милиони слики во A4-формат или 3,7 - 7,3 милиони листови во B2-формат

Хартија

 • Ширина на печатење
  макс. 556 mm
 • Должина на страница
  152 - 1524 mm
 • Ширина на хартија
  406 - 558 mm; опција за печатење помали материјали: 292 mm
 • Тежина на хартија
  28 - 300 gsm, макс. 300 микрони2
 • Подлоги
  Сјајни обложени за офсет печатење, мат, свила, средно-обложени, необложени, инк-џет, LWC

Потреби за напојување по вертикален елемент

 • Поврзување (ЕУ)
  Вертикален елемент 1: 400 V / 56 A; 400 V / 180 A
  Вертикален елемент 2: 400 V / 56 A; 400 V / 180 A
  Контролор: 400 V / 16 A

Физички податоци

 • Должина x ширина (двоен систем)3
  18.900 x 4.057 mm4
 • Висина
  2.025 mm
 • Тежина (по вертикален елемент)
  15.910 kg

Животна средина

 • Температура
  20 –26 °C
 • Влажност
  40 - 60%
 • Шум при работа
  максимум 80 dB

Работен процес

 • Контролор
  SRA MP-контролор со најнов софтвер Adobe APPE
 • Формат на влезни податоци5
  PDF (PDF/X, PDF/VT, AFP/IPDS (IS/3)
 • Inline Quality Control
  Автоматска континуирана контрола на квалитет со систем на камери со голема брзина
 • EdgEnhance (Optional)
  Детална острина со подобрена архитектура за растеризирање
 • Опција за лесна хартија
  Овозможува печатење на хартија со тежина до 28 gsm6
 • Print Manager (изборно)
  PRISMAproduction
 • Поврзување
  Етернет 10 Gigabit (бакар, оптички MMF/SR, оптички SMF/LR)

Опции

 • Внес на хартија
  Единица за одвртување со тесна мрежа, решение за претходна обработка од сертифициран партнер
 • Отпечатена хартија
  Единица за намотување со тесна мрежа, решение по обработка од сертифициран партнер7

Општо

 • Режими на печатење
  4/4, 1/1
 • Конфигурација
  Инк-џет снабдување преку голема ролна хартија, I-Twin (двострано / усовршување) CMYK-боја
  Верзија на брзина: ProStream 3080, ProStream 3133, ProStream 3160
 1. Мастилата ProStream содржат материјали што можат да се сметаат како опасна органска компонента. Ве молиме консултирајте се со локалните контролори за подетално објаснување и можната обврска за вадење дозвола.
 2. За насоки за специфични хартии, погледнете во индексот на препорачани хартии или контактирајте со Canon Media Laboratories. <40 gsm со позитивен тест на медиуми и инсталирана опција за лесна хартија
 3. Единица за обработка на хартија
 4. Целосните димензии и тежина може да се разликуваат врз основа на опремата пред и по обработувањето
 5. Делумно во комбинација со PRISMAproduction
 6. За насоки за специфични хартии, погледнете во индексот на препорачани хартии или контактирајте со Canon Media Laboratories. <40 gsm со позитивен тест на медиуми и инсталирана опција за лесна хартија
 7. Контактирајте со претставник на Canon за листа на поддржани внатрешни уреди