Управување со скенери преку iWMC

Управувајте централно со скенерите за документи користејќи ја iW конзолата за управување од Canon со дополнителната компонента Scanner Management и USB Scanner Agent.

Побарајте информации

iwmc scanner management

Зголемете ја максимално продуктивноста на мрежата и USB скенерите

Отсега ќе можете да управувате централно со вашата група скенери за документи. Следете и одржувајте компатибилни imageFORMULA скенери од Canon, како и повеќефункционални уреди и печатачи од Canon, преку еден централен интерфејс со помош на iW конзолата за управување од Canon (iWMC).

Погледни целосни спецификации

Погледнете ги сите функции

Одговара на вашиот работен процес

Дополнителната компонента Scanner Management од Canon е алатка за сервери која се интегрира со iWMC од Canon за да ви овозможи да работите во прегледен и практичен интерфејс базиран на интернет.

Прочитајте повеќе за iWMC

iwmc scanner management

Поврзани производи