Објективи RF Cinema

Canon Примарни објективи CN-R

Спецификации

Спецификации

 • RF-приклучок

  Побрза комуникација и проширени функции

 • Оптички перформанси со филмски изглед

  Доловете извонредна острина со прецизни бои за продукции во 4K, 8K и HDR.

 • Ирис со 11 сечила

  Филмски ефекти на дефокусирање и меко дифузирани светли тонови

 • Јасен T-број

  Нуди мала длабочина на полето и моќни можности при слабо осветлување

 • Напредни електронски функции

  Поддршка за Dual Pixel Focus Guide, периферно осветлување, корекција на изобличување и метаподатоци на објективот.

Детални спецификации

 • Кружна слика
  Φ43,3 mm
 • Приклучок
  RF-приклучок
 • Фокусна должина
  CN-R 14mm T3.1 L F
  CN-R 20mm T1.5 L F
  CN-R 24mm T1.5 L F
  CN-R 35mm T1.5 L F
  CN-R 50mm T1.3 L F
  CN-R 85mm T1.3 L F
  CN-R 135mm T2.2 L F
 • Сооднос на максимален дијаметар (T-број)
  T 3,1 (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  T 1,5 (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  T 1,5 (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  T 1,5 (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  T 1,3 (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  T 1,3 (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  T 2,2 (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Број на сечила на ирисот
  11 сечила
 • Агол на гледање
  Сооднос на слика 1,5:1
  Димензии на екранот 36,0 × 24,0 mm
  104,3° x 81,2° (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  84,0° x 61,9° (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  73,7° x 53,1° (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  54,4° x 37,8° (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  39,6° x 27,0° (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  23,9° x 16,1° (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  15,2° x 10,2° (CN-R 135mm T2.2 L F X)

  Сооднос на слика 1,78:1
  Димензии на екранот 24,6 × 13,8 mm
  82,6° x 52,5° (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  63,2° x 38,1° (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  54,3° x 32,1° (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  38,7° x 22,3° (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  27,6° x 15,7° (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  16,5° x 9,3° (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  10,4° x 5,9° (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Минимално растојание на фотографирање
  0,2 m / 8 (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  0,3 m / 12 (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  0,3 m / 12 (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  0,3 m / 12 (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  0,45 m / 18 (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  0,95 m / 3'2 (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  1 m / 3’4 (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Опсег на фотографирање при најкратко растојание
  Сооднос на слика 1,5:1
  Димензии на екранот 36,0 × 24,0 mm
  24,8 x 16,5 cm (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  33,8 x 22,5 cm (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  28,8 x 19,2 cm (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  20,1 x 13,4 cm (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  24,9 x 16,6 cm (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  34,3 x 22,9 cm (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  21,1 x 14,1 cm (CN-R 135mm T2.2 L F X)

  Сооднос на слика 1,78:1
  Димензии на екранот 24,6 × 13,8 mm
  16,9 x 9,5 cm (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  23,1 x 13,0 cm (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  19,7 x 11,0 cm (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  13,7 x 7,7 cm (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  17,0 x 9,5 cm (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  23,4 x 13,1 cm (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  14,4 x 8,1 cm (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Преден дијаметар на објективот (mm)
  Φ114 mm
 • Надворешни димензии (Ш x Д x В):
  118,4 x 118,4 x 118,0 mm (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  118,4 x 118,4 x 139,6 mm (CN-R 135mm T2.2 L F X)
 • Тежина
  1,3 kg (CN-R 14mm T3.1 L F X)
  1,4 kg (CN-R 20mm T1.5 L F X)
  1,3 kg (CN-R 24mm T1.5 L F X)
  1,3 kg (CN-R 35mm T1.5 L F X)
  1,2 kg (CN-R 50mm T1.3 L F X)
  1,5 kg (CN-R 85mm T1.3 L F X)
  1,5 kg (CN-R 135mm T2.2 L F X)