ICC Profiles for Canon Pro printers

ICC-профили за професионалните печатачи од Canon

Проширете го опсегот на хартии кои ги поддржува вашиот професионален печатач за фотографии од Canon со инсталирање на дополнителни ICC-профили. Овие подесувања на печатачот нудат поддршка за голем број популарни фото-хартии кои се тестирани и одобрени од страна на Canon и овозможуваат прецизно усогласување на боите од екранот на хартиите.

ICC-профили

Инсталирајте дополнителни ICC-профили и проширете го опсегот на хартии кои ги поддржува вашиот професионален печатач за фотографии од Canon - идеално за тие кои имаат потреба од професионална завршна обработка.

Инсталирање на ICC-профили

ICC-профилите за хартии од Canon и некои фотохартии од трети страни се однапред инсталирани заедно со драјверот за печатачот. За да инсталирате дополнителни профили за други популарни фотохартии кои се тестирани и одобрени од Canon и за одредени постари модели, преземете го пакетот со ICC-профили за вашиот печатач преку еден од линковите подолу:

Упатства за инсталирање

Инсталирајте ги профилите, следејќи ја соодветната постапка за вашиот оперативен систем:

Windows: кликнете со десното копче на глувчето врз преземениот ICC-профил и изберете „Install Profile“ (Инсталирај профил) од менито.

Mac: копирајте ги ICC-профилите во папката „Profiles“ (Профили) која се наоѓа во Finder / Go / Computer / [Your HD] / Library / ColorSync.

Печатење со ICC-профили

Кога ќе се инсталираат, дополнителните ICC-профили може да се изберат во поставките за драјверот на печатачот, како и во други професионални апликации за фотографии како што се Adobe Photoshop и Lightroom.

За да печатите фотографии со професионален квалитет без напор, можете да ги користите наменските дополнителни компоненти Print Studio Pro и Professional Print & Layout од Canon кои беспрекорно се интегрираат со Adobe Photoshop и Lightroom, како и со Canon Digital Photo Professional.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Вид на медиум

Во делот за вид на медиум изберете го името на хартијата за фотохартии од Canon или видот на хартијата за други хартии (т.е. друга сјајна хартија, друга хартија за фина уметност или платно). Соодветната поставка за вид на медиум за секоја одобрена хартија е прикажана во табелата на поддржани хартии за вашиот печатач, како и во прирачникот вклучен во пакетот со ICC-профили.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Управување со боите

Изберете го соодветниот ICC-профил
1. Поставете го Режимот за бои на „Use ICC Profile“ (Користење ICC профил)
2. Поставете го Профилот на печатачот на „Auto“ (Автоматски) за хартии од Canon или изберете инсталиран ICC-профил од листата кој ќе одговара на избраната хартија.
3. Изберете Намера за рендерирање по ваша желба. Опцијата „Perceptual“ (Перцептивно) се препорачува за најдобро можно усогласување на боите од екранот со отпечатените материјали.

Извори на хартија

Во зависност од видот, тежината и дебелината на хартијата, таа треба да се смести во автоматскиот горен/заден фах или во рачниот механизам за снабдување. Соодветните поставки можете да ги пронајдете во табела на поддржани хартии за вашиот печатач, како и во прирачникот вклучен во пакетот со ICC-профили.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Горен/заден фах

Дизајниран за сјајни и мат хартии, како и хартии со отсјај, со големини од 10x15 cm до A2*, автоматскиот заден фах се наоѓа на горната страна на печатачот и може да повлече најмногу 20 листови фотохартија одеднаш.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Механизам за рачно снабдување

Дизајниран за подебели и потешки хартии, како и медиуми со ширина од 17”*, механизмот за рачно снабдување се наоѓа на задната страна на печатачот и повлекува само по еден лист хартија или едно платно одеднаш.

*Хартија со големина од A2/17” поддржува само печатачот PRO-1000

Фотохартија за PRO-1000

Canson Infinity

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Препорачана маргина
CANSON INFINITY PHOTOART HD Canvas 400 g/m2 Canon PRO-1000/500 за Canson Infinity PhotoArt HD Canvas 400 Платно
PRO-1000_500_CansonInfinity Рачно снабдување
PhotoArtHDCanvas400
CANSON INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 за Canson Infinity Montval Aquarelle 310 Многу тешка хартија за фина уметност
PRO-1000_500_CansonInfinity Рачно снабдување
MontvalAquarelle310
CANSON INFINITY PLATINE FIBRE RAG 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 за Canson Infinity Platine Fibre Rag 310 Тешка фотохартија 25 mm
PRO-1000_500_CansonInfinity Рачно снабдување
PlatineFibreRag310
CANSON INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 за Canson Infinity Baryta Photographique 310 Тешка фотохартија 25 mm
PRO-1000_500_CansonInfinity Рачно снабдување
BarytaPhotographique310

Hahnemuhle

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Препорачана маргина
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm Canon PRO-1000/500 за Hahnemuhle Museum Etching 350 Хартија за фина уметност со најголема густина
PRO-1000_500_Hahnemuhle Рачно снабдување
MuseumEtching350
Hahnemuhle German Etching 310gsm Canon PRO-1000/500 за Hahnemuhle German Etching 310 Хартија за фина уметност со најголема густина 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Рачно снабдување
GermanEtching310
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm Canon PRO-1000/500 за Hahnemuhle Photo Rag 308 Хартија за фина уметност со најголема густина 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Рачно снабдување
PhotoRag308
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm Canon PRO-1000/500 за Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 Хартија за фина уметност со најголема густина 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Рачно снабдување
PhotoRagUltraSmooth305
Hahnemuhle FineArt Pearl 285gsm Canon PRO-1000/500 за Hahnemuhle FineArt Pearl 285 Тешка фотохартија 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Рачно снабдување
FineArtPearl285
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Canon PRO-1000/500 за Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Тешка фотохартија
PRO-1000_500_Hahnemuhle Рачно снабдување
FineArtBaryta325
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Canon PRO-1000/500 за Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 Хартија за фина уметност со најголема густина
PRO-1000_500_Hahnemuhle Рачно снабдување
PhotoRagBrightWhite310
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Canon PRO-1000/500 за Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Тешка фотохартија
PRO-1000_500_Hahnemuhle Рачно снабдување
PhotoRagBaryta315

Moab

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Препорачана маргина
MOAB entrada RAG NATURAL 300 Canon PRO-1000/500 за Moab Entrada Rag Natural 300 Хартија за фина уметност со најголема густина 25 mm
PRO-1000_500_MoabEntradaRag Рачно снабдување
Natural300
MOAB lasal EXHIBITION LUSTER 300 Canon PRO-1000/500 за Moab Lasal Exhibition Luster 300 Лесна фотохартија
PRO-1000_500_MoabLasal Заден фах
ExhibitionLuster300

Gekko

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Препорачана маргина
GEKKO Blue Label Canon PRO-1000/500 за Pictorico Blue Label 285 Лесна фотохартија
PRO-1000_500_Pictorico Заден фах
BlueLabel285

Magiclee

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Препорачана маргина
Magiclee Silver Rag 300gsm Canon PRO-1000/500 за Magiclee Silver Rag 300 Тешка фотохартија 25 mm
PRO-1000_500_Magiclee Рачно снабдување
SilverRag300

Фотохартија за PRO-100/PRO-100S

Табелите подолу содржат листа на популарни фотохартии кои се тестирани и одобрени за користење со печатачи од Canon, како и видови на медиуми и поставки за фахот за хартија. ICC-профилите за овие хартии се вклучени во пакетот што се презема.


Canson Infinity

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Canson Infinity BFK RIVES 310gsm Canon PRO-100 за Canson Infinity BFK RIVES 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250gsm Canon PRO-100 за Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Edition Etching Rag 310gsm Canon PRO-100 за Canson Infinity Edition Etching Rag 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Rag Photographique 210gsm Canon PRO-100 за Canson Infinity Rag Photographique 210 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Baryta Photographique 310gsm Canon PRO-100 за Canson Infinity Baryta Photographique 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240gsm Canon PRO-100 за Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm Canon PRO-100 за Canson PhotoArt HD Canvas 400 Платно Рачно снабдување

Hahnemuhle

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Hahnemuhle FineArt Pearl 285gsm Canon PRO-100 за Hahnemuhle FineArt Pearl 285 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Canon PRO-100 за Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Canon PRO-100 за Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320gsm Canon PRO-100 за Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Canon PRO-100 за Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm Canon PRO-100 за Hahnemuhle Baryta FB 350 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390gsm Canon PRO-100 за Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 Платно Рачно снабдување
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm Canon PRO-100 за Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 Платно Рачно снабдување

ILFORD GALERIE

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm Canon PRO-100 за ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm Canon PRO-100 за ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm Canon PRO-100 за ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310gsm Canon PRO-100 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310gsm Canon PRO-100 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215gsm Canon PRO-100 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290gsm Canon PRO-100 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290gsm Canon PRO-100 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310gsm Canon PRO-100 за ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах

Museo

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Museo Silver Rag 300 gsm Canon PRO-100 за Museo Silver Rag 300 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Museo MAX 250 gsm Canon PRO-100 за Museo MAX 250 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување

PICTRAN

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
PICTRAN BARYTA Canon PRO-100 за PICTRAN BARYTA Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
PICTRAN KYOKUSHI Canon PRO-100 за PICTRAN KYOKUSHI Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Pictorico

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Canon PRO-100 за Pictorico ART Kenaf Paper 132 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Canon PRO-100 за Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Canon PRO-100 за Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Canon PRO-100 за Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight Друга сјајна хартија Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Canon PRO-100 за Pictorico PRO Photo Canvas Друга сјајна хартија Заден фах
Pictorico GEKKO Blue Canon PRO-100 за Pictorico GEKKO Blue Друга сјајна хартија Заден фах

Moab

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Moab Entrada Rag Natural 300 Canon PRO-100 за Moab Entrada Rag Natural 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Moab Entrada Rag Natural 190 Canon PRO-100 за Moab Entrada Rag Natural 190 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Moab Entrada Rag Bright 300 Canon PRO-100 за Moab Entrada Rag Bright 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Moab Entrada Rag Bright 190 Canon PRO-100 за Moab Entrada Rag Bright 190 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Moab Lasal Photo Gloss 270 Canon PRO-100 за Moab Lasal Photo Gloss 270 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Moab Colorado Fiber Satine 245 Canon PRO-100 за Moab Colorado Fiber Satine 245 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Canon PRO-100 за Moab Colorado Fiber Gloss 245 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canon PRO-100 за Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Платно Рачно снабдување

Brilliant

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Brilliant Supreme Lustre Canon PRO-100 за Brilliant Supreme Lustre Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Inkpress

Име на хартија

ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Inkpress Luster Canon PRO-100 за Inkpress Luster Друга сјајна хартија Рачно снабдување

Фотохартија за PRO-10/PRO-10S

Canson Infinity

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Canson Infinity BFK RIVES 310gsm Canon PRO-10 за Canson Infinity BFK RIVES 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250gsm Canon PRO-10 за Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Edition Etching Rag 310gsm Canon PRO-10 за Canson Infinity Edition Etching Rag 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Rag Photographique 210gsm Canon PRO-10 за Canson Infinity Rag Photographique 210 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson Infinity Baryta Photographique 310gsm Canon PRO-10 за Canson Infinity Baryta Photographique 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240gsm Canon PRO-10 за Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm Canon PRO-10 за Canson PhotoArt HD Canvas 400 Платно Рачно снабдување

Hahnemuhle

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Canon PRO-10 за Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm Canon PRO-10 за Hahnemuhle Photo Rag 308 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm Canon PRO-10 за Hahnemuhle Museum Etching 350 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle German Etching 310gsm Canon PRO-10 за Hahnemuhle German Etching 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Canon PRO-10 за Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Canon PRO-10 за Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm Canon PRO-10 за Hahnemuhle Baryta FB 350 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm Canon PRO-10 за Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 Платно Рачно снабдување
Hahnemuhle Monet Canvas 410gsm Canon PRO-10 за Hahnemuhle Monet Canvas 410 Платно Рачно снабдување

ILFORD GALERIE

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm Canon PRO-10 за ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm Canon PRO-10 за ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm Canon PRO-10 за ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310gsm Canon PRO-10 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310gsm Canon PRO-10 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215gsm Canon PRO-10 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290gsm Canon PRO-10 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290gsm Canon PRO-10 за ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310gsm Canon PRO-10 за ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах

Museo

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Museo Silver Rag 300 gsm Canon PRO-10 за Museo Silver Rag 300 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Museo MAX 250 gsm Canon PRO-10 за Museo MAX 250 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
PICTRAN
Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
PICTRAN BARYTA Canon PRO-10 за PICTRAN BARYTA Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
PICTRAN KYOKUSHI Canon PRO-10 за PICTRAN KYOKUSHI Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Pictorico Pro

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Canon PRO-10 за Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Canon PRO-10 за Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Canon PRO-10 за Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight Друга сјајна хартија Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Canon PRO-10 за Pictorico PRO Photo Canvas Друга сјајна хартија Заден фах
Pictorico GEKKO Blue Canon PRO-10 за Pictorico GEKKO Blue Друга сјајна хартија Заден фах

Moab

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Moab Entrada Rag Natural 300 Canon PRO-10 за Moab Entrada Rag Natural 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Moab Entrada Rag Natural 190 Canon PRO-10 за Moab Entrada Rag Natural 190 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Moab Entrada Rag Bright 300 Canon PRO-10 за Moab Entrada Rag Bright 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Moab Entrada Rag Bright 190 Canon PRO-10 за Moab Entrada Rag Bright 190 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Moab Lasal Photo Gloss 270 Canon PRO-10 за Moab Lasal Photo Gloss 270 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Moab Colorado Fiber Satine 245 Canon PRO-10 за Moab Colorado Fiber Satine 245 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Canon PRO-10 за Moab Colorado Fiber Gloss 245 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canon PRO-10 за Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Платно Рачно снабдување

Brilliant

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Brilliant Supreme Lustre Canon PRO-10 за Brilliant Supreme Lustre Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Inkpress

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Inkpress Luster Canon PRO-10 за Inkpress Luster Друга сјајна хартија Рачно снабдување

Innova

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Innova Smooth Cotton High White 100% Cotton 315gsm Canon PRO-10 за Innova Smooth Cotton High White 315 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување

Фотохартија за PRO-1

Табелите подолу содржат листа на популарни фотохартии кои се тестирани и одобрени за користење со печатачи од Canon, како и видови на медиуми и поставки за фахот за хартија. ICC-профилите за овие хартии се вклучени во пакетот што се презема.


Canson INFINITY

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Canson INFINITY BFK RIVES 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Canson INFINITY BFK RIVES 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Canson ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Canson EDITION ETCHING RAG 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Canson RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Canson Montval AQUARELLE 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Canson BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Canson ARCHES AQUARELLE RAG 240 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Canson PhotoArt HD Canvas 400 Платно Рачно снабдување

Hahnemuhle

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Hahnemuhle William Turner 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle William Turner 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle William Turner 190gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle William Turner 190 Друга хартија за фина уметност 1 Заден фах
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle Photo Rag 308 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle Museum Etching 350 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle German Etching 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle German Etching 310 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle Baryta FB 350 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 Платно Рачно снабдување
Hahnemuhle Monet Canvas 410gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Hahnemuhle Monet Canvas 410 Платно Рачно снабдување

ILFORD GALERIE

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за ILFORD GALERIE GOLD FIBRE SILK 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за ILFORD GALERIE SMOOTH HIGH GLOSS 215 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 290 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за ILFORD GALERIE GOLD FIBRE SILK 310 Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах

MUSEO

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
MUSEO Silver Rag 300 gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за MUSEO Silver Rag 300 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

PICTRAN

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
PICTRAN BARYTA Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за PICTRAN BARYTA Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
PICTRAN KYOKUSHI Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за PICTRAN KYOKUSHI Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Pictorico

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах
Pictorico PRO Photo Canvas Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Pictorico PRO Photo Canvas Друга сјајна хартија (широки маргини) Заден фах

MOAB

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Somerset Enhanced Textured 225 Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Somerset Enhanced Textured 225 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
MOAB Entrada Rag Natural 300 Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за MOAB Entrada Rag Natural 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
MOAB Entrada Rag Bright 300 Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за MOAB Entrada Rag Bright 300 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување
MOAB Lasal Photo Gloss 270 Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за MOAB Lasal Photo Gloss 270 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
MOAB Colorado Fiber Satine 245 Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за MOAB Colorado Fiber Satine 245 Друга сјајна хартија Рачно снабдување
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Платно Рачно снабдување

Brilliant

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Друга сјајна хартија (широки маргини) Рачно снабдување

Inkpress

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
Inkpress Luster Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за Inkpress Luster Друга сјајна хартија Рачно снабдување

INNOVA

Име на хартија ICC-профил Вид на медиум Извор на хартија
INNOVA Smooth Cotton High White 315gsm Нова верзија на Canon PRO-1 v1-1 за INNOVA Smooth Cotton High White 315 Друга хартија за фина уметност 1 Рачно снабдување

Print Studio Pro

Дополнителната компонента Print Studio Pro од Canon нуди совршена работна врска помеѓу вашите слики и отпечатените материјали. Овој уникатен софтвер е компатибилен со сериите PIXMA PRO и imagePROGRAF PRO и е специјално дизајниран за професионалните печатачи од Canon, овозможувајќи ви да добиете отпечатени фотографии со професионален квалитет на едноставен начин.

Дознајте повеќе

Image

Professional Print & Layout

Задржете ги тоновите, острината и прецизната репродукција на боите со овој професионален софтвер. Со вграден DPRAW за печатење со висока резолуција и функција за печатење во HDR-формат, создавајте слики со висока резолуција кои се идеални за изложби или продажба.

Дознајте повеќе

Image

Што нудиме со палетата на професионални печатачи

Добијте висок квалитет и печатење со професионална завршна обработка и долготрајност со оригиналните мастила од Canon и со нашата палета на професионална фотохартија од Canon.

Поддршка за професионалните печатачи од Canon

Одговорете само пет прашања и ние ќе ви препорачаме неколку соодветни фотоапарати.

Дознајте повеќе

Може да ве интересира и...