Инк-џет печатачи

Canon Серија PIXMA TS3450 Спецификации

Броеви на модели
PIXMA TS3450 (црна), PIXMA TS3451 (бела), PIXMA TS3452 (црна и бела)
Функции
Wi-Fi, печатење, копирање, скенирање, Cloud
Canon Camera
Canon Camera
Canon Camera
Canon Camera
Canon Camera
Canon Camera

Спецификации

 • Notification Image

  Лесна замена на мастилата

  Картриџи FINE

 • Notification Image

  Бидете поврзани

  Апликација Canon PRINT, AirPrint (iOS) и Mopria (Android)

 • Notification Image

  Поврзете се со Cloud

  PIXMA Cloud Link преку апликацијата Canon PRINT

 • Notification Image

  Сигурно ракување

  Снабдување со хартија од задната страна

 • Notification Image

  Јасен приказ

  Еднобоен LCD-екран од 1,5”

 • Notification Image

  Заштеда на енергија

  Функција за автоматско вклучување/исклучување

 • Notification Image

  Остри и јасни резултати

  Документи со остар текст

 • Notification Image

  Печатење до рабовите

  Фотографии без рабови со големина до 5”x7”

Детални спецификации

Општи спецификации

Спецификации на печатачот

Картриџи и потрошувачка

Поддршка за хартија

Спецификации на скенерот

Спецификации на копирот

Интерфејс

Софтвер

Физички карактеристики

 1. Некои бои може да бидат недостапни во вашиот регион
 2. Капките мастило може да се постават со минимално растојание од 1/4800 инчи
 3. Брзините на печатење документи се просечни вредности добиени од ESAT за тестот за категорија канцеларии за зададениот едностран режим, ISO/IEC 24734.
  Брзината за печатење фотографии се основа врз зададените поставки со употреба на ISO/JIS-SCID N2 на фотохартија Plus Glossy II и не го зема предвид времето за обработка на податоците на компјутерот.
 4. Брзините на печатење документи се просечни вредности добиени од ESAT за тестот за категорија канцеларии за зададениот едностран режим, ISO/IEC 24734.
  Брзината за печатење фотографии се основа врз зададените поставки со употреба на ISO/JIS-SCID N2 на фотохартија Plus Glossy II и не го зема предвид времето за обработка на податоците на компјутерот.
 5. Брзините на печатење документи се просечни вредности добиени од ESAT за тестот за категорија канцеларии за зададениот едностран режим, ISO/IEC 24734.
  Брзината за печатење фотографии се основа врз зададените поставки со употреба на ISO/JIS-SCID N2 на фотохартија Plus Glossy II и не го зема предвид времето за обработка на податоците на компјутерот.
 6. Декларирана потрошувачка на мастило во согласност со стандардот ISO/IEC 24711. Вредностите се добиени со континуирано печатење.
 7. Декларирана потрошувачка на мастило во согласност со ISO/IEC 29102. Вредностите се добиени со континуирано печатење.
 8. Оптичката резолуција претставува мерка на максимално хардверско земање примероци врз основа на стандардот ISO 14473.
 9. Брзините на копирање се просечна вредност од sFCOT и sESAT, ISO/IEC 29183. Брзината на копирање може да се менува во зависност од комплексноста на документот, режимот на копирање, покриеноста на страницата, видот на хартија која се користи итн. при што не се смета времето на загревање.
 10. Брзините на копирање се просечна вредност од sFCOT и sESAT, ISO/IEC 29183. Брзината на копирање може да се менува во зависност од комплексноста на документот, режимот на копирање, покриеноста на страницата, видот на хартија која се користи итн. при што не се смета времето на загревање.
 11. Достапно само за L/4x6/2L/5x7/5x5 квадрат
 12. Потребно е поврзување со активна сметка за паметен помошник и соодветна придружна апликација, паметниот уред и печатачот да бидат поврзани со дозвола за Canon Inkjet Cloud Printing Center, а потребните постапки, вештини или аплети да бидат достапни/овозможени кај компатибилниот печатач. Гласовните команди не можат да се прикажат како текст на паметни уреди од Amazon со екрани. Поддржани се само англиски, француски и германски јазик.
 13. Потребно е поврзување со активна сметка за паметен помошник и соодветна придружна апликација, паметниот уред и печатачот да бидат поврзани со дозвола за Canon Inkjet Cloud Printing Center, а потребните постапки, вештини или аплети да бидат достапни/овозможени кај компатибилниот печатач. Гласовните команди не можат да се прикажат како текст на паметни уреди од Amazon со екрани. Поддржани се само англиски, француски и германски јазик.
 14. Акустичниот шум се мери врз основа на стандардот ISO7779(печатење во боја) со зададени поставки.
 15. При копирање на ISO/JIS-SCID N2 (отпечатено со инк-џет печатач) на обична хартија со големина A4, со користење на зададените подесувања.