Политика за приватност за деловни корисници

Canon – Известување за приватност

Ова Известување за приватност објаснува како ги обработуваме личните податоци што ги прибираме од нашите корисници и идни корисници кога тие ги користат услугите на Canon, присуствуваат на нашите настани или во нашите простории, се претплаќаат на нашите списанија или ги користат нашите веб-страници, апликации и услуги што ги опфаќа ова Известување за приватност (нашите „Услуги“).

Canon е контролорот на вашите лични податоци, односно субјектот што ги одредува „целите и средствата“ на обработката на вашите лични податоци, или со други зборови, целите за кои Canon ги обработува вашите лични податоци и начинот на кој се прави тоа. Погледнете во „Дефиниција на Canon“ во Поглавје 12 од ова Известување за приватност за повеќе информации за Canon.


Содржина

 1. 1. Во кои случаи важи Известувањето за приватност
 2. 2. Податоци што ги прибираме и за што ги користиме
  1. 2.1. За обезбедување онлајн сметки
  2. 2.2. За одговарање на прашањата на корисниците
  3. 2.3. За управување со настани
  4. 2.4. За да дознаеме повеќе за вашите активности
  5. 2.5. За целите на исполнување
  6. 2.6 За пронаоѓање нови корисници
  7. 2.7. За испраќање анкети и користење на резултатите за подобрување на нашите производи и услуги.
  8. 2.8. Информации за купување
  9. 2.9. Информации за плаќање
  10. 2.10. Колачиња и други технологии
  11. 2.11. Законски и регулаторни барања и други деловни цели
 3. 3. Правна основа за користење на вашите лични податоци
  1. 3.1. Нашите легитимни интереси
 4. 4. Како ги споделуваме вашите податоци
  1. 4.1. Во Canon
  2. 4.2. Надвор од Canon, со нашите партнери и трети страни
 5. 5. Како ги штитиме вашите податоци
 6. 6. Маркетиншки комуникации
 7. 7. Како да ги користите вашите права
 8. 8. Задржување на вашите податоци
 9. 9. Вашите обврски
 10. 10. Промени во ова Известување за приватност
 11. 11. Контакт со Canon
 12. 12. Дефиниција на Canon и неговите подружници

1. Во кои случаи важи Известувањето за приватност 

Ова Известување за приватност ги опфаќа следните Услуги:

 • Пополнување формулари на некоја од нашите апликации или веб-страници.
 • Контактирање со нас преку функциите за јавување или онлајн разговор
 • Купувањето или прашањата за производите и/или услугите од Canon, онлајн или офлајн.
 • Учество во истражување, на пример во анкета.
 • Користење на еден од нашите портали за услуги.
 • Учество во нашите настани или присуство на некој од нашите киосци на настаните.
 • Одговори на вашите прашања, на пример во врска со поправката или надградбата на услуга или производ што ги нудиме, како и за исполнување на нашите обврски кон вас.
 • Нашето рекламирање на производи и услуги за кои мислиме дека може да ве интересираат вам и вашето деловно работење.

2. Податоци што ги прибираме и за што ги користиме 

Личните податоци ги прибираме во следниве околности:

 • Кога сте изразиле интерес за производ или услуга што ги нудиме: ќе ги прибереме вашите деловни детали за контакт. На пример, ако ни се обратите онлајн, присуствувате на наша изложба на настан и/или ни се јавите за потенцијална услуга или производ, ние ќе ги забележиме вашите детали за да може дополнително да ве контактираме во врска со вашето прашање, како и за да ви понудиме други производи и услуги што може да ве интересираат вас и вашето деловно работење.
 • По регистрацијата за Услуга што ја нудиме: ќе ви бидат побарани одредени лични податоци што се неопходни за да ја создадете вашата сметка на портал за услуги и да ви ги понудиме нашите Услуги. Некои од овие полиња се означени како задолжителни. Ако не ни ги доставите податоците што се означени како задолжителни, нема да сме во можност да ви ги испорачаме Услугите, делумно или целосно.
 • Кога ги користите нашите Услуги: може да ги прибираме и обработуваме личните податоци во врска со вашето користење на тие Услуги, како и за подобрување на вашето доживување и за исполнување на нашите обврски кон вас.
 • Кога го истражуваме пазарот и пронаоѓаме потенцијални купувачи: за да бидеме сигурни дека се претставуваме пред соодветната деловна публика, одвреме навреме може да купиме маркетиншки списоци и други бази на податоци во кои има детали за контакт. Во нив може да ги има вашето име, деловна адреса на е-пошта и деловен телефонски број. Меѓутоа, не купуваме маркетиншки списоци во кои се содржат вашите приватни детали за контакт.
 • За да ви го подобриме корисничкото доживување и целокупниот квалитет на Услугите: знаењето на вашите основни лични податоци ни овозможува да ги персонализираме информациите што ви ги праќаме. На пример, ги прибираме податоците за вашето звање за да испорачуваме маркетинг што ќе биде релевантен за вашата деловна улога.

Подолу може да видите подетални информации за користењето на податоците што ги прибираме во овие околности.

2.1. За обезбедување онлајн сметки 

Тоа се лични податоци што ни ги давате кога поставувате онлајн сметка (на пример, нашите портали за услуги) што ве идентификуваат лично вас, а не вашиот бизнис, како на пр. вашето име, деловната позиција, деловната адреса на е-пошта или телефонски број. Има повеќе причини зошто ни се потребни овие податоци:

 • За проверка на вашиот идентитет и за помош при идентификација на корисниците: На пример, вашата адреса на е-пошта се користи како корисничко име за најавување на вашата онлајн сметка и за пристап до Услугите од Canon.
 • За да ви праќаме важни известувања: на пример, ви ја бараме адресата на е-пошта за да можеме да ви пратиме потврда за вашите нарачки или ажурирања за услугите. Исто така, ќе ви испраќаме информации за купувањата или промените во нашите правила, услови и политики.

2.2. За одговарање на прашањата на клиентите 

Вашите лични податоци ќе се обработат за одговор на прашањата и за помош при идентификација на корисниците. На пример, вашите податоци за контакт ќе се прибираат кога ќе испратите формулар за повратен повик или кога ќе ги користите функциите за разговор, а во иднина може да се користат за идентификација. Кога ќе пополните формулар на нашата веб-страница или апликација, може да ги складираме релевантните податоци за идентитетот за да може да ја следиме историјата на вашето прашање и поефикасно да го одговориме.

2.3. За управување со настани 

Ги прибираме вашите податоци за да ве регистрираме за настани, вебинари или семинари за кои сте изразиле интерес, за да го обработиме вашето плаќање за настанот (каде што тоа е применливо) и за да ви ги доставиме релевантните материјали за тој настан:

На пример, во зависност од видот на настанот, ги прибираме вашето име, телефонски број (наведете го само вашиот деловен телефонски број), детали за контакт во итни случаи (ако тоа е апсолутно неопходно), прехранбените барања и другите потребни податоци за да ви овозможиме да го добиете најдоброто можно доживување.

2.4. За да дознаеме повеќе за вашите активности 

2.4.1. Однесување при пребарувањето, информации за уредот и интеракции 

Понекогаш водиме евиденција за вашите дејства (на пример, повторени посети на веб-страници, интеракции, клучни зборови, создавање на онлајн содржини) кога пристапувате и ги користите нашите Услуги за да може да создадеме „слика“ за корисникот со тек на времето. Во неа се вклучени и информации за уредите и методите што ги користите за да се поврзете со Услугите и содржините од Canon, вклучувајќи го и поврзувањето преку портал за услуги.

Може да ги спојуваме информациите за однесувањето (како што е вашата активност на пребарување) со вашите лични податоци, но не зачувуваме никакви лични податоци поврзани со полињата што сте ги оставиле празни за време на регистрацијата. Ако користењето на податоците што лично ве идентификуваат не е потребно за постигнување на целите наведени во овој дел, тогаш ќе ги обработиме само информациите за однесувањето на колективно ниво.

Кога ќе посетите некоја веб-страница на Canon или кога ги користите нашите Услуги, ние зачувуваме информации за вашиот оперативен систем и интернет пребарувач, вклучувајќи и информации што автоматски се евидентираат кога ги користите Услугите (на пр., побарани информации, датум и време, IP адреса, а кога тоа ќе биде потребно и можно, прибираме и разни податоци за идентификација на мрежата и серверот).

Ние ги обработуваме информациите за начинот на кој пребарувате, уредот и интеракциите поради следните причини:

 • За да ги испорачуваме, одржуваме, заштитуваме и подобруваме производите и Услугите, но и за да создаваме нови:
  • На пример, информациите за начинот на кој пребарувате на нашите веб-страници или барате производи може да се искористи за анализа на податоци и истражување, за да се овозможи подобро корисничко доживување, подобри резултати при пребарувањето или да се прилагоди начинот на кој се прикажуваат информациите во нашите Услуги.
  • Кога ќе инсталирате апликација од Canon за мобилни уреди, во Canon се испраќа уникатен број од апликацијата заедно со информациите за вашиот уред, поради што Canon ќе може полесно да ги одржува своите апликации и Услуги и да понуди автоматски ажурирања.
 • За да ви го подобриме корисничкото доживување и целокупниот квалитет на нашите Услуги:
  • Вашите активности, како што се страниците што ги посетувате или производите што ги гледате ни покажуваат што сметате дека е најважно и најинтересно кај нашите Услуги, овозможувајќи ни да го прилагодиме вашето доживување со работите што ви се најважни и да ви прикажуваме персонализирани содржини.
  • Софтверот за идентификација на уреди и платформи ни открива каков уред користите за пристап до нашите Услуги, за да можеме да ги прилагодиме и оптимизираме според вашиот уред и да го подобриме целокупното корисничко доживување (на пример, да ви понудиме порелевантни содржини и реклами на уредот или пребарувачот што го користите).
  • Локалното складирање на податоци во вашиот уред ни овозможува да ги подобриме функциите како перформансите на веб-страниците и вчитувањето содржини дури и кога не сте поврзани на интернет.
 • Согласно барањата на важечките закони, да ви понудиме маркетиншки комуникации, на пример поважни содржини и понуди, како и најнови вести за производите и настаните што мислиме дека може да ве интересираат вас и вашето деловно работење:
  • На пример, отворање линк за некој водич од рекламна е-порака или следење на Canon преку Facebook или Twitter.
  • Откривањето на начинот и местото на интеракција со Canon ни овозможува да ви обезбедиме поприлагодени и попрактични информации преку вашите омилени канали за комуникација.
 • За да ги заштитиме нашите корисници и Canon:
  • Можеме да ги следиме невообичаените или сомнителните активности на Услугите на Canon, како што е автоматската злоупотреба, за да можеме брзо да реагираме и да ве информираме за потенцијалните измамнички активности што би можеле да влијаат врз вашата сметка.
  • Вашите лични податоци можеме да ги искористиме и за внатрешна ревизија, за да се усогласиме со применетите закони.

2.4.2. Податоци за производите, користење на производите и историја на сервисирање и поддршка 

Ова се информации за вашите производи или решенија од Canon (како што се испорачаната услуга(и), софтвери и апликации, модел на производот, сериски број и датум на купување), начинот на кој ги поставувате и користите вашите производи или решенија од Canon (на пр., поставките и претпочитаните параметри, инсталацијата и интеграцијата или другите поставки) и нашите Услуги, како и податоци за вашите интеракции со Canon поврзани со кориснички или управувани услуги, лиценци, гаранција и поправки. Понекогаш овие податоци се поврзани со вашето деловно работење, но понекогаш мора да бидат поврзани лично со вас (на пример, . нашите корисници кои се професионални фотографи).

Одредени информации од оваа категорија не се класифицираат како лични податоци, но ние ќе ги примениме сите потребни заштити за да ја заштитиме приватноста на тие информации. Овие податоци ги обработуваме поради следните причини:

 • За да ви обезбедиме покорисни информации, поважни содржини и понуди, како и најнови вести за производите и настаните: на пример, персонализирани и практични информации, како професионални совети, ресурси за обука, софтверски ажурирања, упатства за користење или инсталација, или, пак, информации за поважни курсеви за обука.
 • За да ги испорачуваме, одржуваме, заштитуваме и подобруваме производите и услугите, но и за да создаваме нови: откривањето на начинот на кој нашите корисници ги употребуваат своите производи ни помага во препознавање на функциите што треба да ги подобриме или вградиме во идните производи.
 • За да ви помогнеме да ги решите сите проблеми што би можеле да ги имате со производите и Услугите од Canon:
  • Потребни ни се информациите за вашиот производ за да можеме поефикасно да ги отстрануваме проблемите, обезбедувајќи ви соодветни информации за вашиот производ од Canon.
  • Откривањето на вашиот оперативен систем (OS) ни овозможува да го решиме вашиот проблем поефикасно, на пример, со тоа што ќе ве информираме за преземање важни драјвери.
  • Овие информации ќе ги искористиме за да процениме дали вашиот производ од Canon е под гаранција.

2.5. За целите на исполнување 

За да го поддржиме вашето деловно работење и да ви ги испорачаме договорените Услуги, може да треба да прибереме лични податоци за да ги организираме поправките и да ги испорачаме нарачките и услугите. За да го сториме тоа ќе мора да извршиме соодветни подготовки, за што ќе ни требаат деталите за контакт на лице од вашата компанија. Примери за тоа се:

 • кога се јавувате за да договорите поправка или сервисирање;
 • кога пополнувате формулар што сме ви го испратиле за некој наш производ, вклучувајќи ги и онлајн верзиите;
 • обезбедувањето информации за управуваните услуги како што се пријавувањето и користењето;
 • потврда на идентитетот за проверка на AML/KYC;
 • кога ќе откриеме проблеми со вашиот софтвер или хардвер од Canon за кои треба да ве известиме; и
 • кога ќе договорите посета на нашите локации или подигнување на опрема.

Кога има потреба да вршиме технички операции на вашата IT-инфраструктура, може да добиеме пристап до личните податоци што ги чува вашата организација. Кога користиме трети страни при испорачувањето на услугите, се трудиме да избираме доверливи партнери што ги споделуваат нашите вредности.

Во зависност од вашата позиција, може да ги користиме вашите податоци за да ве контактираме во врска со достапноста на онлајн услугите (на пример, ажурирања поврзани со периодично одржување) или промените во тие услуги.

2.6. За пронаоѓање нови корисници 

За да им ги понудиме нашите производи и услуги на другите лица кои може да се интересираат за нив, понекогаш ги добиваме вашите детали за контакт од нашите партнери во индустријата, како и од професионални организации што нудат ваков вид информации за компаниите. Кога се здобиваме со вашите детали за контакт на овој начин, се грижиме вашите детали за контакт да не бидат дел од услуга за обработка на податоци на национално ниво.

2.7. За испраќање анкети и користење на резултатите за подобрување на нашите производи и услуги 

Компанијата Canon и нејзините партнери повремено им праќаат анкети и формулари за повратни информации на нашите корисници. Онаму каде што ќе го наведете вашето име и деталите за контакт, може да ги користиме за да одговориме на повратните информации, да ви доставиме информации што сметаме дека би ве интересирале со оглед на вашите одговори и да ве додадеме во нашата маркетиншка база на податоци (може да го поништите ова во текот на анкетата ако не сте заинтересирани).

Онаму каде што тоа е дозволено, нашите партнери може да одлучат како да ги користат вашите податоци за нивните анкети. Во тие случаи, Canon не го контролира користењето на вашите лични податоци и тоа повеќе не подлежи на ова известување за приватност. Прочитајте ги политиките за приватност на овие партнери за да дознаете повеќе за нивните практики за приватност или за информации за откажување на претплатата.

2.8. Информации за купување 

Водиме евиденција за производите и услугите што ги купувате преку Услугите на Canon. Тоа ни овозможува да ги испорачуваме, одржуваме, заштитуваме и подобруваме производите и услугите, но и да создаваме нови. Исто така испраќаме и важни известувања, како информации за купувањата или промените во нашите правила, услови и политики.

2.9. Информации за плаќање 

Не ги обработуваме и не ги складираме вашите банкарски податоци или податоците за вашата кредитна/дебитна картичка што сте ги користеле за купување производи и услуги од Canon преку Услугите. Плаќањата се реализираат преку платформи за плаќање од трети страни кои не ги споделуваат вашите банкарски податоци со Canon.

2.10. Колачиња и други технологии 

Колачињата и сличните технологии (на пр., веб-ознаки) претставуваат мали податоци што се користат за складирање технички и/или лични податоци, идентификација на корисници на одредена услуга и извршување одредени функции. За да дознаете повеќе за колачињата што ги користат нашите Услуги и како да ги отфрлите, ве молиме отворете ја Политиката за колачиња што важи за секоја Услуга посебно, достапна преку почетната страница на нашите веб-страници или во соодветниот дел на нашите апликации.

2.11. Законски и регулаторни барања и други деловни цели 

Понекогаш ќе треба да ги обработуваме вашите лични податоци за да се придржуваме до важечките закони и регулативи, на пример кога имаме обврска да пријавиме сомнеж за измама.

Може да постојат и други деловни цели за обработка на вашите податоци, вклучувајќи ги преговарањето, склучувањето и спроведувањето на договорите, управување со сметките и евиденциите, поддршка на активностите за општествена одговорност на компаниите, правни, регулаторни и внатрешни истраги.

3. Правна основа за користење на вашите лични податоци 

Canon ќе ги обработува вашите лични податоци само кога има правна основа за тоа.

Правната основа ќе зависи од целите за кои сме ги прибрале и ги користиме вашите лични податоци. Во речиси секој случај, правната основа ќе биде едно од следниве:

 • Легитимните деловни интереси на Canon: кога е потребно Canon да ги запознае нашите корисници, да ги промовира нашите добра, производи и Услуги и да функционира ефикасно како меѓународен давател на IT-услуги и производител на производи за обработка на слика, производи за фотографирање, како и производи, решенија и Услуги за управување со документи и информации. За повеќе информации, погледнете во делот 3.1 подолу.
 • Исполнување на договорот со вашата компанија: кога сте нарачале или сте побарале производи или Услуги од нас и треба да ги користиме вашите детали за контакт за да ја обработиме вашата нарачка и да ги испорачаме производите или Услугите.
 • Придржување до законот: кога Canon подлежи на правна обврска и мора да го употреби вашите лични податоци за да ја исполни обврската.
 • Согласност: на пример, кога доброволно сте ни ги доставиле податоците за да учествувате во натпревар. Може да ја повлечете вашата согласност во секое време од страницата за приватност на Canon Europe

3.1 Нашите легитимни интереси 

Легитимните интереси на Canon ја опфаќаат потребата Canon доволно да ги познава нашите корисници за да може да создаваме и да објавуваме нови производи и Услуги и да им понудиме на корисниците подобро доживување. На пример:

 • Согласно оваа правна основа, вршиме аналитика која е потребна за да ви понудиме прилагодено искуство и за да може да ги подобруваме, да ги одржуваме и да ги управуваме нашите производи и Услуги на начин што ќе ги исполнува вашите очекувања како корисник;
 • Потребно е да ги користиме вашите податоци за да понудиме подобра поддршка за вашата организација и да ги одржуваме производите и услугите што ги користите;
 • Користиме технологија за управување со кампањи за да ја анализираме интеракцијата на корисниците со нас и за да ви понудиме поважни и поинтересни содржини;
 • Вршиме развој на производи за да ги подобриме нашите производи и услуги и ќе ги користиме вашите повратни информации, од анкетите и од други места, како дел од овој процес; и
 • Како и повеќето деловни операции, каде што тоа е можно, ги рекламираме новите производи и услуги за кои мислиме дека би можеле да се интересирате, при што секогаш ви нудиме опција да ја поништите претплатата.

4. Како ги споделуваме вашите податоци 

4.1. Во Canon 

Го ограничуваме пристапот до личните податоци на вработените во нашата групација на компании што „имаат потреба“ да ги знаат таквите податоци. На пример, може да ги пренесеме личните податоци што сме ги прибрале за вас до нашите локални претставништва за продажба или локални сервисни центри за да ви ги понудиме нашите Услуги таму каде што се наоѓате.

4.2. Надвор од Canon, со нашите партнери и трети страни 

Компанијата Canon може да ги споделува вашите лични информации со своите подружници (како што е наведено во Клаузулата 12 од оваа Политика) за нивно сопствено користење поврзано со продавањето или подобрувањето на производите и услугите на Canon. Вашите податоци може да се споделат со подружниците на Canon за да ви се рекламираат производите и услугите на Canon, доколку сте дале дозвола да добивате директни маркетиншки комуникации од Canon. Вашите лични податоци што Canon ги прибира кога ги користите нашите Услуги или ги купувате нашите производи може да се споделат или да се обелоденат со партнерските компании на Canon што не се Canon или неговите подружници, со цел да ви се рекламираат и продаваат производи и услуги на Canon. Ако законите за заштита на податоците во земјата во која живеете го наложуваат тоа, ќе ги споделуваме вашите податоци во маркетиншки цели со нашите партнери само ако вие сте ни дале дозвола за тоа.

Може да ги обелодениме вашите лични податоци со следните трети страни, меѓу другите, за целите опишани овде:

 • Продавачите или другите подизведувачи со кои имаме деловен однос и кои ни нудат производи и услуги за ние да може да ви ги испорачаме нашите Услуги (на пр. складирање во магацин и испорака, партнери за одржување и сервисирање, развој на софтвер, хостирање и управување со веб-страници);
 • Даватели на услуги од трети страни што спроведуваат и генерираат маркетиншки кампањи и анализи или спроведуваат анкети на корисниците во наше име;
 • Компаниите за обработка на плаќањата, референтните агенции за кредит и давателите на услуги од областа на заштита од измами за да ги обработуваме плаќањата и (каде што е потребно) да примениме заштитни мерки против измами;
 • Со нашите професионални и правни советници со цел добивање комерцијални, финансиски или правни совети;
 • Во случај да продадеме деловни ресурси, личните податоци може да му се обелоденат на потенцијалниот купувач. Во тие околности, ќе направиме разумни обиди да се погрижиме и купувачот да подлежи на условите наведени во ова Известување за приватност;
 • Во вонредни ситуации, личните податоци може да се споделат со трети страни како што се полицијата и регулаторните органи за да се заштитат нашите права, имот или безбедноста на нашите корисници, персонал и ресурси;
 • Ние може да ги обелодениме вашите лични податоци и ако тоа е потребно за да исполниме правна обврска во која било јурисдикција, вклучително и кога таа обврска произлегува од доброволна постапка или одлука од наша страна (на пр. нашата одлука да работиме во некоја земја или слична одлука).

5. Како ги штитиме вашите податоци 

Вашите лични податоци се чуваат на безбедни сервери и не се обработуваат за никакви цели, освен за целите наведени во ова Известување за приватност. Серверите што ги користи Canon за складирање на овие податоци се достапни само за овластен персонал и Canon гарантира за соодветните безбедносни мерки што се имплементирани.

За жал, за ниеден пренос на податоци преку интернет не може да се гарантира дека е 100 % безбеден. Ако имате причини да сметате дека вашата интеракција со нас повеќе не е безбедна (на пример, ако сметате дека безбедноста на сметките што можеби ги имате кај нас е загрозена), веднаш известете нè за проблемот така што ќе нè контактирате на долунаведените детали за контакт.

Ние користиме продавачи и даватели на услуги низ целиот свет. Со оглед на тоа, вашите лични податоци може да се обработуваат во земји надвор од земјата во која живеете, вклучително и ако живеете во Европа, а таквите земји може да нудат помалку законски права во поглед на вашите лични податоци отколку локалните закони. Ако ги пренесеме личните податоци надвор од Европската економска зона во земја што нуди понизок стандард на правна заштита на вашите лични податоци, ќе се погрижиме вашите права на приватност да бидат заштитени со соодветни безбедносни мерки, особено преку користењето на стандардните договорни клаузули на ЕУ. Контактирајте нè ако сакате да дознаете повеќе за овие безбедносни мерки.

6. Маркетиншки комуникации 

Canon и/или другите компании од групацијата Canon може да ги користат вашите лични податоци во маркетиншки цели и да ве информираат за другите производи и услуги за кои Canon смета може да ве интересираат вас и вашето деловно работење. Можете да наведете дали сакате да добивате такви информации со избирање на соодветното поле во нашите формулари или така што ќе ни ги кажете вашите претпочитани поставки кога ќе воспоставиме лична интеракција.

Можете да се откажете од добивање такви информации во секое време од соодветниот центар за поставки или преку откажување на претплатата со помош на линк/механизам наведен во секоја соодветна порака што ја добивате. Ако ја откажете претплатата за рекламирање, имајте предвид дека ние сè уште може повремено да ве контактираме со услужни пораки (на пример, за да потврдите нарачка што сте ја извршиле или да ги потврдите деталите за испорака).

7. Како да ги користите вашите права 

Во одредени јурисдикции имате право да пристапувате, коригирате, ажурирате или ограничувате вашите лични податоци, да побарате копија од вашите лични податоци читлива за компјутери, да ги избришете вашите податоци, како и сите други права што ви се достапни во вашата јурисдикција. Може да побарате да ги искористите овие права на страницата за приватност на Canon Europe, со кликнување на линкот наведен во нашите е-пораки со известувања или со пристапување до соодветниот дел од веб-страниците или апликациите на Canon, а може и да нè контактирате со помош на деталите за контакт наведени на крајот на ова Известување.

Ќе ги избришеме вашите лични податоци штом тие повеќе не се потребни за целите за кои биле прибрани.

Имате право и да приговорите вашите лични податоци да се користат за одредени цели, вклучително и за маркетиншки комуникации. За повеќе информации за откажување од рекламирањето, погледнете во „Маркетиншки комуникации“ погоре.

Ние ќе се придржуваме до сите ваши барања за користење на вашите права согласно важечките закони. Сепак, имајте предвид дека постојат голем број ограничувања на тие права, а може да настанат околности поради кои нема да може да го исполниме вашето барање. За да испратите какви било барања во врска со вашите лични податоци или ако имате прашања во врска со вашите лични податоци, треба да нè контактирате на деталите за контакт наведени подолу. Имате право и да ја пријавите вашата загриженост кај локалните органи за заштита на податоците.

8. Задржување на вашите податоци 

Canon ќе ги чува вашите лични информации колку што е потребно за целите наведени во делот 2 од ова Известување за приватност и согласно со евентуалните периоди на задржување што ги наложуваат важечките закони, како и за време на релевантните законски ограничувања. Во повеќето јурисдикции тој период обично не надминува 6 години. На пример, ако сте купиле нешто од нас, ние ќе ја евидентираме вашата набавка низ периодот што е потребен за фактурирање и регулирање на даноците и гаранцијата. Може да чуваме евиденција и од кореспонденцијата со вас (на пример ако сте се пожалиле за некој наш производ или Услуга) онолку долго колку што е потребно за да се заштитиме од правна постапка. Онаму каде што повеќе нема потреба да ги чуваме вашите лични податоци, ќе ги избришеме. Имајте предвид дека кога ќе ја откажете претплатата на нашите маркетиншки комуникации, ние ќе ги евидентираме информациите за вашата комуникација за да се погрижиме да не се рекламираме кај вас во иднина.

Canon нема да ги избрише вашите лични податоци доколку се однесуваат на активни односи или на производ или услуга што самите сте ја побарале (на пример, неодамнешно купување во Услугите на Canon).

9. Вашите обврски 

Вие гарантирате за точноста на информациите што ги внесувате во нашите Услуги. Сите лични податоци што ги испраќате во Canon мора да бидат вистинити, прецизни и тековни. Вие преземате целосна одговорност дека вашите податоци се точни, ажурирани и дека се во согласност со ова правило.

10. Промени во ова Известување за приватност 

Ние повремено го ажурираме нашето Известување за приватност за времено да ве известиме за активностите што ги презема Canon за обработка на податоците. Ние нема да ги обработуваме податоците на начин на кој може да ги загрозиме вашите лични податоци и ќе побараме ваша согласност доколку е потребно за да го заштитиме вашето право на приватност. За сите промени на ова Известување за приватност ќе ве известуваме преку Услугите. Исто така, ќе ги користиме сите методи на комуникација што сте ги навеле за да ве информираме за важните промени на ова Известување за приватност. Ако продолжите да ги користите Услугите откако ќе бидете категорично известени за ажурираното Известување за приватност, тогаш се согласувате да ги почитувате ажурираните правила.

11. Контакт со Canon 

Обратете се до Canon ако имате прашања или коментари за ова Известување за приватност во вашето регионално претставништво на Canon, кое може да го најдете на страницата „Контактирајте нè“ на нашата веб-страница или директно со нашиот европски DPO на DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Се надеваме дека Canon ќе може да ги реши евентуалните проблеми со кои се соочувате. Сепак, доколку и понатаму не сте задоволни, имате право да ја пријавите вашата загриженост кај локалните органи за заштита на податоците.

12. Дефиниција на Canon и неговите подружници 

Во Известувањето за приватност, „Canon“ ќе значи Canon Inc. и Canon Europa N.V и компаниите во нејзина целосна сопственост, а во ова известување ќе биде ословувана со „ние“, „нас“, „наш/а/е/и“ или „Canon“. Подружници на Canon ќе значи:

 • компанија-филијала контролирана од Canon Europa N.V („CENV“), каде што контролирана подразбира дека CENV раководи со финансиските и оперативните политики на компанијата-филијала. Контролата е претставена со сопственост на повеќе од 50 % од акциите со право на глас; или
 • компанија врз која CENV има значително влијание и има моќ да учествува во одлуките за финансиските и оперативните политики на подружницата (но нема контрола или заедничка контрола). Значително внимание се дефинира како ситуација во која CENV поседува 20 % или повеќе од гласовите (директно или преку посредници) од друга компанија (компанијата во која се инвестира).

Последна измена: 2020-12-10

Верзија: 1.1