Technical Glossary for Binoculars

ТЕХНИЧКИ ПОИМНИК ЗА ДВОГЛЕДИ

D

  • Два елементи за израмнување на поле
Група од два елементи што врши компензација на кривата на полето, овозможувајќи одлично израмнување и изострување на сликата.

L

  • Големо растојание од окото до објективот
Им овозможува на корисниците кои носат очила да ја гледаат целата слика.

O

  • Оптички стабилизатор на слика
Призма со променлив агол контролирана преку компјутер или систем за поместување на леќите кој врши оптичка компензација на вашите движења и создава многу подетален и појасен приказ.

П

  • Призма Porro
Комбинација од призми со прав агол што овозможуваат правилна ориентација на сликата што ја гледате. Употребата на призми, исто така, го намалува растојанието помеѓу леќата на објективот и леќата на визирот, поради што се намалува и големината и тежината на двогледот.

R

  • Призма во вид на кров

Врши слична функција како призмата Porro, но може да се постави во прав цилиндар за да се рационализира изгледот на двогледот.


  • Гумена облога

Го обвиткува двогледот за да го заштити од удари и да овозможи полесно држење.

S

  • Super Spectra слоеви
Екстремно тенки слоеви од хемикалии што се нанесени на површината на одредени леќи и призми за намалување на несаканото рефлектирање на светлината. Тие ја подобруваат острината на сликата, контрастот и рамнотежата на боите.

W

  • Водоотпорност

Може привремено да се потопи во вода на длабочина до еден метар во период од 5 минути. Несоодветен за употреба под вода.


  • Отпорност на лоши временски услови

Може да се користи кога врне дожд или снег, а може и да се исплакне под млаз вода за да го исчистите од кал и нечистотии.


  • Широко видно поле

Двогледите со достапно видно поле поголемо од 65º се општо прифатени како двогледи со пошироко видно поле и нудат поширока перспектива.