Canon’s Purchase to Pay for better purchasing, spend control and cashflow visibility

Од купување до плаќање

Подобра прегледност врз купувањата, контролата на трошоците и готовинскиот тек.

Купувањето и исплаќањето на снабдувачите не е секогаш ефикасно, контролирано или профитабилно како што треба.

Неефикасните процеси базирани на хартија не ви ја даваат потребната прегледност за управување со трошоците и контролирање на парите.

Придобивките од процесот од купување до плаќање на Canon

Benefits Benefits

Преземете ја контролата

Следете сè, од барањето до плаќањето

Benefits Benefits

Зголемете ја прегледноста

Држете ги клучните податоци и анализи за процесот од купувањето до плаќањето во вашето видно поле

Benefits Benefits

Скратете ги трошоците

Рационализирајте ги процесите на купување и исплаќање

Benefits Benefits

Подобрете ја усогласеноста

Намалете го ризикот преку автоматизирани проверки и дигитални процеси

Помош за деловна платформа

Canon’s Purchase to pay helps a business to transform
Од примањето добра до плаќањето фактури, нема сомнеж дека ова решение прави сѐ да биде полесно.

Merete Buerstad

Постар финансиски службеник, Protector Forsikring

Предизвикот

Норвешката надворешна осигурителна компанија Protector Forsikring растеше брзо и бараше начин да го подобри процесот од купување до плаќање, кој беше бавен и неефикасен. На компанијата ѝ требаше решение кое би ѝ дало јасна слика за нејзините трошоци и кое ќе го поддржи растежот на компанијата без да го забави нејзиното работење.

Canon’s Purchase to pay helps a business to transform
Canon transformed its processes by adopting a digital Purchase to Pay automation solution

Решението

Ѝ помогнавме на компанијата Protector Forsikring да ги преобрази своите процеси со адаптирање на дигитално автоматизирано решение за целокупниот процес од купување до плаќање, кое ги користи придобивките од дигиталните работни процеси во секоја фаза од процесот.

Придобивки

Оваа дигитална преобразба го направи процесот од купување до плаќање побрз – зголемувајќи ја продуктивноста на персоналот и подобрувајќи го бизнисот во целина. Нашето решение со можност за проширување, следење во реално време и детална аналитика, исто така ѝ овозможи на компанијата да прави стратешки заштеди и да ги постигне своите планови за развој.

Our scalable solution improved staff productivity and accelerated the business as a whole

Преобразете го вашиот бизнис си побрз и поефикасен систем од купување до плаќање.


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционира

Подобрете го управувањето со трошоците и со готовинскиот тек со Canon.

Слични решенија