Partner with us

Соработувајте со нашите партнери

Извлечете максимум од акредитираните партнери на Canon. Експерти кои нудат приспособени решенија што ќе ги задоволат и надминат вашите потреби и кои секогаш се стремат да обезбедат кориснички услуги што се најдобри во класата.

ПРОНАЈДЕТЕ ПАРТНЕР

Зошто да работите со акредитиран партнер на Canon?

Партнерите на Canon ќе ви понудат локални професионални искуства, совети за решенија и решенија од Canon што се најдобри во нивната класа, како и услуги што ќе ги задоволат вашите деловни потреби.

Соработка и доверба

Градењето цврста деловна соработка со клиентите е од огромно значење за нашите партнери. Со нив можете лесно да контактирате и да работите и тие ја сфаќаат вредноста на деловните партнери кои се сигурни и на кои можете да им верувате.

GRAPHICS AND PRODUCTION

Заедно со вас до крајот

Од етапата за дизајн па сè до испорака на вашиот проект - верувајте во искуството на нашите партнери во мрежата на Canon и нивното знаење што ќе ви служи како поддршка и водич низ целиот процес.

WORKPLACE SOLUTIONS

Експерти за локалните пазари

Нашите партнери се вашите локални експерти. Тие ќе се погрижат да добиете најдобро решение според вашите потреби врз основа на нивното искуство и знаење во таа област.

BUSINESS PROCESS OPTIMISATION

Најсовремена услуга

Сите наши партнери поминуваат различни обуки за да можат да се квалификуваат како партнери на Canon. Нивното знаење редовно се надградува бидејќи учењето никогаш не запира.

TECHNOLOGY SOLUTION
Дали сте подготвени да работите со нашите партнери?