Business

Деловна администрација и деловни операции

Ги обединуваме нашите луѓе за да постигнеме огромни успеси и развој

Побарајте работни места

Што работиме

Нашите експерти од одделот за деловна администрација ја поврзуваат нашата организација за да обезбедат високи стандарди во сè што работиме. Независно дали сте дел од одделот за набавка, ланецот за испорака, правниот оддел или одделот за финансии и односи со јавноста, ќе работите заедно со деловните акционери за да решавате проблеми, да предложувате нови пристапи за олеснување на деловните операции и за да создавате одлична инфраструктура што ќе ни помогне да постигнеме огромни успеси.

EOS_5DS

Ги поврзуваме луѓето

За да постигнеме најдобри резултати во сè што работиме

Погледни видеозапис

Запознајте се со тимот

Дознајте ги одличните приказни што се кријат зад брилијантните умови.

Paola

Директор за набавка - Paola

„Еден фактор по кој Canon се разликува од другите е взаемната доверба, односно отворената атмосфера во која сите се охрабруваат да ги споделат своите идеи“.

Погледни видеозапис

Дојдете за да работите со нас

Бараме лица што знаат да решаваат проблеми, можат да се справуваат со предизвици и да пронаоѓаат нови пристапи за олеснување на нашето деловно работење. Како дел од тимот, ќе работите со акционери за да создадете одлична инфраструктура што ќе произведе одлични резултати, а ние ќе работиме заедно со вас за да создадете кариера што ќе биде соодветна за вас.

Search our Marketing & PR jobs

Побарајте работни места во деловната администрација и деловните операции

Дојдете и дознајте каде се вклопувате


Погледнете ги нашите улоги