Operational features
alt text goes here

Практични функции

Вградените ND-филтри, можноста за проследување преку IP и изборната дополнителна опрема за контрола на камери овозможуваат флексибилно ракување со камерата.

Вградени оптички ND-филтри

Системот со оптички ND-филтри со електронска контрола во 10 чекори овозможува брзо и лесно ракување преку копчиња.

Built-in optical ND filters

Проследување Full HD-видеозаписи преку IP

Функцијата за проследување преку IP со помош на вградениот приклучок за етернет или изборниот адаптер за Wi-Fi овозможува проследување Full HD-видеозаписи.

Full HD IP streaming
Wi-Fi Remote Control and Preview
alt text goes here

Далечинска контрола и проследување преку Wi-Fi

Вградениот етернет приклучок или поддршката за Wi-Fi овозможува далечинска контрола преку пребарувач и прегледување слики преку компјутер или мобилен уред, што е неопходно во случаи кога камерата е поставена на дрон или кран.

Поддршка за далечинскиот управувач RC-V100

Изборниот далечински управувач RC-V100 овозможува целосна контрола на камерата на голема оддалеченост кога го користите дополнителниот интерфејс и кабел RS-422.

Remote controller RC-V100 support

Податоци за локација преку GPS

Изборниот GPS-адаптер GPS-E1 овозможува внесување податоци за локација во метаподатоците.

Remote controller RC-V100 support

Погледнете други придобивки