Outstanding image quality
alt text goes here

Исклучителен квалитет на сликата

C700 поддржува различни криви за функциите Log, простори на бои и индустриски стандарди за да обезбеди максимален квалитет на слика.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Canon Log 2 нуди динамички опсег со 15 чекори за поголема флексибилност по снимањето. Canon Log 3 нуди динамички опсег со 14 чекори и голем број придобивки од работниот процес Log, но со пократко време за завршување на задачите.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Поддршка за SMPTE ST.2084 (PQ) и HLG со следење

Овозможува симулација на HDR-изгледот на конечната слика преку компатибилни монитори (вклучувајќи го и изборниот EVF-V70).

Support for SMPTE ST.2084 (PQ) and HLG output monitoring

Поддршка за BT.2020

Снимајте со просторот на бои BT.2020 применет директно во снимените материјали

Support for BT.2020

Поддршка за ACES 1.0

Со употребата на датотеките IDT (Input Device Transform) на Canon, сликите снимени со EOS C700 може да се импортираат директно во работниот процес ACES 1.0. Освен тоа, излезниот видео сигнал на камерата може да се следи преку компатибилни монитори со избирање на просторот на бои ACES

Support for ACES 1.0

Погледнете други придобивки