studio portrait of man in sunglasses

Снимајте подобри портрети

Фотографирањето портрети е лесно за извршување, но тешко за усовршување. Ви нудиме неколку корисни основни совети за да ги претворите добрите фотографии во одлични фотографии – без разлика дали фотографирате градски сурфери или вашето семејство и пријателите.

Фотографирајте од различни гледни точки

Без разлика кого фотографирате, не се воздржувајте од експериментирањето со различни позиции на снимање. Клекнете или спуштете се ниско на земјата и обидете се да го фотографирате објектот од долу. Или, пак, зголемете ја вашата висина така што внимателно ќе застанете на скали за да го фотографирате објектот одозгора. Ако лицето кое го фотографирате игра некој спорт, се качува на ѕид или сурфа на градската река, доближете се до дејството така што ќе зумирате и ќе го доловите неговиот израз на лицето. Тоа ќе додаде многу интимност и чувство во вашите фотографии.

Фотографирајте со широка решетка за да овозможите навлегување на повеќе светлина

Кога фотографирате портрети во надворешни услови, најдобро е да го поставите фотоапаратот на широка решетка (ниска f вредност - околу f/2.8-f/5.6). Тоа ќе ви овозможи да доловите мала длабочина на поле, така што заднината зад објектот ќе бие прекрасно заматена. Со тоа тој ќе ‘отскокне’ од вашата фотографија.

Користете голема брзина на бленда за да го доловите моментот

Дури и кога знаат дека ги фотографирате, луѓето сепак многу се движат. Штета е кога добрите фотографии пропаѓаат затоа што некој ќе трепне, ќе се намурти или ќе направи чудна гримаса.

За тоа да не се случи и за да спречите несакано заматување поради движењата во вашите фотографии, користете голема брзина на бленда – најмалку 1/125-ти дел од секундата или поголема.

Исполнете го кадарот со вашиот објект

Размислете за тоа каде ќе го фотографирате вашиот објект. Дали се стремите кон чувство на урбаност, минимализам или фотографија која изобилува со динамични случувања? Зумирањето за да го исполните кадарот со некого може да создаде моќна фотографија.

Одлични резултати можете да добиете и ако го позиционирате објектот на една страна на кадарот и го вклучите и опкружувањето околу него, како на пример улична сцена, зелено поле или дом.

Играјте си со заднините

Кај сите фотографии на портрети, личноста која ја фотографирате треба да биде главен предмет на вашето внимание. Сепак, можете значително да ја смените атмосферата на фотографијата со менување на заднината за да ја истакнете личноста на луѓето или опкружувањата кои ги фотографирате. На пример, ако фотографирате некого на преполн железнички перон, атмосферата ќе биде поинаква од фотографија на истата личност на празна клупа во паркот. Понекогаш одлично функционира и минималистичка заднина, како на пр. обичен ѕид или завеса. Не плашете се да експериментирате со различните заднини за да видите која најдобро функционира во случајот.

Фотографирајте природни портрети - или, пак, портрети со позирање

Портретите со позирање понекогаш може да изгледаат вештачки, така што чувајте го фотоапаратот при рака за да ги фотографирате спонтаните насмевки, концентрацијата или другите изрази на лицата кои ги фотографирате.
Ако сакате да снимите поформален портрет, обидете се да го позиционирате лицето кое го фотографирате на левата или десната страна на кадарот за фотографијата да биде поинтересна. Побарајте од луѓето што ги фотографирате да гледаат настрана од фотоапаратот за да додадете мистериозност.
Изразот на лицето на луѓето што ги фотографирате може да претвори добра фотографија во одлична. Затоа, експериментирајте со различните атмосфери и емоции додека фотографирате.